BLEO GROUP / Qui chế trách nhiệm công việc

BLEO GROUPS / TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC HỆ THỐNG 


0. Trách nhiệm công việc bộ phận IT

1. Chuyển giao công việc cua các bộ phận 

2. Trách nhiệm công việc với nhân viên bảo vệ

3. Trách nhiệm công việc nhân viên an ninh 

4. Trách nhiệm công việc của bộ phận tạp vụ

5. Trách nhiệm công việc phó phòng & trưởng phòng

6. Trách nhiệm công việc phó giám đốc & giám đốc 

7. Trách nhiệm công việc của Giám đốc điều hành

8. Trách nhiệm công việc của Tổng giám đốc 

9. Trách nhiệm công việc Thư kí điều hành

10. Trách nhiệm công việc của kế toán trưởng & NV kế toán

11. Trách nhiệm công việc của nhân viên văn phòng

12. Trách nhiệm công việc của Chủ tịch CTY 

13. Trách nhiệm công việc nhân viên chăm sóc y tế


B.ISSLF / XÂY DỰNG HỆ THỐNG LUẬT CTY BLEOGROUPS

107, Hoàng Hữu Nam, Tân phú, Quận 9, TP. HCM

Tel : 02837.252.369 - Email : bleolawfirm@gmail.com