BLEO GROUP / Thưởng , chế độ, Lương, Phạt

CÔNG TY CP TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DỊCH VỤ BLEO GROUPS


I.Mục đích

- Quy định về các khoản mà nhân viên nhận được khi tham gia làm việc tại công ty.

- Quy định về cách tính lương, mức hưởng của các khoản tiền lương và phụ cấp theo lương.

- Quy định về việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích nhân viên làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đảm bảo đời sống cho nhân viên công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của nhân viên công ty.

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho nhân viên.


II.Căn cứ theo:

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13.

- Căn cứ Luật làm việc – Luật số 38/2013/QH13.

- Căn cứ Nghị định số 122/2015/NĐ-CP.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp – Luật số 68/2014/QH13.

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 04/08/2010 về việc thông qua quy chế trả lương, thưởng của công ty từ năm 2010.

- Những nội dung quy định trong quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh thừa nhận, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy chế này.


III.Phạm vi

Áp dụng cho toàn bộ nhân viên tham gia làm việc tại công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế B.L.E.O GROUP


IV.Nội dung:

PHẦN I / NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Lương chính: là mức lương được trả cho nhân viên làm việc hành chính trong điều kiện bình thường theo thời gian làm việc thực tế trong tháng. Lương này được xác định theo Quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng.

- Lương đóng BHXH: là mức tiền lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

- Lương thử việc: hưởng 70 % lương mức lương của công việc đó.

- Lương khoán: là lương dành cho các cá nhân trực tiếp làm công việc có tính chất thời vụ, vụ việc, những công việc được giao trong một thời gian nhất định, theo một khối lượng công việc cụ thể thông qua hợp đồng khoán việc.

- Cách tính lương: Áp dụng hình thức trả lương theo thời gian làm việc thực tế trong tháng thông qua ngày công chuẩn làm việc của tháng, Là 26 ngày công cho tháng đủ, Các tháng thiếu, tháng thừa xem bên dưới.

- Lương thời gian: được áp dụng cho toàn thể nhân viên và lãnh đạo tham gia làm việc trong công ty TNHH ĐT QT B.L.E.O GROUP.


PHẦN II : CÁC KHOẢN PHỤ CẤP VÀ TRỢ CẤP

2.1. Phụ cấp

- Tiền ăn trưa 50 %


2.2. Trợ cấp

- Theo thỏa thuận , dành cho nhân viên xuất sắc 

- Chuyên cần 200.000 vnđ , cho cá nhân làm đủ số ngày công chuẩn 26 ngày.


2.3. Các khoản phúc lợi khác 

- Hoa hồng : Thỏa thuận của mỗi khách hàng cụ thể, căn cứ theo từng bộ phận, khi một cá nhân, hay một nhóm đạt được doanh số , hay vượt doanh số. Cty sẽ thưởng hoa hồng theo mỗi khách đạt được. Khoản hoa hồng sẽ trả bằng tiền mặt 50 % vào cuối tháng. 50% còn lại sẽ tất toán 06 một lần, vào ngày 30 của tháng Sáu hàng năm, hay 30 tháng 12 hàng năm.

- Thưởng : Theo kết quả công việc, theo đánh giá của công ty, và chủ tịch sẽ là người kí các xác nhận cấp thưởng tại hệ thống. Các khoản thưởng khác sẽ do Cty trực tiếp trao tặng. 

- Chuyên cần : Việc trả tiền chuyên cần căn cứ theo mức độ chịu khó của các nhân viên trong hệ thống. Số buổi nghỉ sẽ bằng (0 buổi), có kết quả làm việc siêng năng. 


PHẦN III : TÍNH VÀ TRẢ LƯƠNG

- Việc tính toán lương dựa trên nguyên tắc: chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho nhân viên đúng theo quy định. Căn cứ theo bảng lương, hay bảng lương theo máy chấm công.

- Lương tháng, sẽ được trả từ ngày 02 đến ngày 04 hàng tháng , bao gồm tiền lương làm thêm giờ, chuyên cần, các khoản trợ cấp, thưởng ..

-  Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương, theo luật Lao động Việt Nam

- Nghỉ lễ, tết: theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

- Bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày.

- Con kết hôn: nghỉ 01 ngày.

- Cha, mẹ chết (kể cả bên chồng, vợ), vợ hoặc chồng, con chết: được nghỉ 03 ngày.

- Nghỉ phép: nhân viên thôi việc có đơn xin nghỉ phép mà chưa nghỉ phép năm hoặc chưa được nghỉ hết số ngày phép năm thì sẽ được thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ này.

- Nhân viên đang trong thời gian thử việc hoặc chưa ký Hợp đồng lao động thì chưa được hưởng các chế độ của Nhà nước quy định.

- Dựa trên quy tắc khấu trừ 5% vào phí BHXH theo quy định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Hình thức thanh toán,chuyển khoản , hoặc tiền mặt


PHẦN IV : CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG

1. Căn cứ vào kết quả công việc của cá nhân, bộ phận sẽ căn cứ theo tổng thu nhập của nhóm chia đều đáp ứng theo tiêu chuẩn sau. áp dụng đều cho các bộ phận nêu bên dưới , ngoại trừ từ cấp bậc Phó giám đốc, Giàm đốc, CEO, Tổng Giám Đốc .. sẽ không xem xét theo tăng lương. Mà sẽ căn cứ theo kết quả kinh doanh của toàn năm.

- Mức không tăng thu nhập xét theo mức thấp quy định sàn

- Mức 500 -700 k / năm xét tăng theo mức thông thường, hoặ không giới hạn căn cứ theo thành tích

 

 


PHẦN V : CHẾ ĐỘ THƯỞNG

Thưởng cuối năm (Tết Âm lịch)

- Hàng năm nếu công ty kinh doanh có lãi, công ty sẽ trích từ lợi nhuận để thưởng cho nhân viên mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.

- Mức thưởng tháng lương thứ 13, chỉ áp dụng cho các cá nhân có thâm niên công tác từ 1 năm trở lên.

- Mức thưởng cụ thể từng nhân viên tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy định của công ty.

- Thưởng thâm niên ,Nhân viên gắn bó với công ty tối thiểu từ 03 năm trở lên sẽ có các mức thưởng được công bố vào đợt chi trả lương tháng cuối cùng của năm.

- Thưởng lễ 30/4 và 1/5, Ngày quốc khánh, Tết Dương lịch

- Số tiền thưởng từ 200.000 VNĐ đến 500.000 VNĐ tùy thuộc vào khả năng hoàn thành công việc, mức độ chấp hành nội quy lao động tại công ty cũng như những đóng góp của từng cá nhân.

- Mức thưởng cụ thể của từng nhân viên sẽ được ghi trong quyết định của Hội đồng thành viên tại thời điểm thưởng.


THƯỞNG DOANH SỐ : 

Thưởng đạt doanh thu, Mỗi cá nhân, nhóm, ngoài việc được nhân lương còn có thể nhận phần tiền thưởng. Phần tiền thưởng được tính trên cơ sở tổng doanh số mà cá nhân.

a. Cứ 01 khách kí hợp đồng với Cty , cá nhân, Nhân viên, Nhóm đó sẽ có cơ hội nhận được 02 khoản thưởng , Khoản 01 - phí chốt hợp đồng, và sau khi khách hoàn tất dịch vụ mức thưởng sẽ căn cứ vào giá trị của từng khách, tối thiểu cho khoản thưởng lần Hai này là 500.000 vnđ.

- Trường hợp cá nhân, nhóm, nhân viên đó. Nghỉ việc trước khi khách hàng do mình chốt được hoàn tất dịch vụ phần thưởng đó sẽ không được thanh toán.

- Trường hợp cá nhân, Nhóm, hay nhân viên nghỉ việc khi vẫn còn các khách hàng phải theo dõi cá nhân , nhóm đó phải thanh toán lại phần hoa hồng mà Cty đã được thanh toán trước đó.

- Tuy vậy còn căn cứ vào kết quả hoạt động của cá nhân, nhóm. Việc quyết định thưởng là do Giám đốc đề xuất, Chủ tịch phê duyệt.


TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG & PHƯƠNG THỨC TẠM ỨNG

1. Điều kiện xin tạm ứng lương 

- Thời gian bắt đầu kí hợp đồng chính thức 02 tháng, không áp dụng cho thực tập sinh, hay người đang thử việc.

- Chỉ áp dụng cho trưởng phòng trở xuống

2. Mức tạm ứng lương 

- 1/3 tháng lương cơ bản là tối đa

3. Số lượt Ứng trong năm 

- 04 lần / một năm là tối đa

4. Các trường hợp không được tạm Ứng lương

- Lả các trường hợp không đáp ứng của mục số (01)


PHƯƠNG THỨC TÍNH LƯƠNG

1. Lương cơ bản / 26 ngày công

2. Tháng thừa ngày, thiếu ngày / Nếu tháng đó thừa ngày công bạn vẫn nhận đủ 26 ngày công, nếu đó là tháng thiếu bạn vẫn nhận đủ 26 ngày công.

3. Lương của các ngày nghỉ lễ / Ngày thành lập Cty ngày 04/08 hàng năm, nghỉ 01 ngày vẫn tính lương, 02/09 hàng năm nghỉ 01 ngày vẫn tính công , dành cho cá nhân làm việc từ 06 tháng trở lên. Các ngày khác trong mục này không được tính.

4. Lương của các ngày nghỉ tự xin nghỉ làm , Sẽ bị khấu trừ , theo số ngày công chuẩn 26 ngày 

5. Lương tăng ca , Các ngày trong tuần 150 %, Ngày CN, thứ bảy 200%, ngày lễ 300 %.


TẤT TOÁN THƯỞNG & XÉT CÔNG CÁN / 06 tháng một lần / Vào ngày 30 tháng Sáu, 30 tháng 12 hàng năm

- Trong số này sẽ xét, tăng lương, thưởng, quyền góp cổ phần, Cổ đông chính thức, Nâng chức ...


MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH 

- Căn cứ theo tình trạng tổn thất của mỗi vụ việc, nếu là nhóm sẽ chia đều cho nhóm, nếu là cá nhân phải tự gánh chịu với mỗi tổn thất thích hợp. Việc làm này để đảm bảo tính công bằng cho mỗi thương vụ giao dịch.

- Phương thức tính phạt, khấu trừ tiền mặt, hoặc đóng tiền mặt cho tổn thất, các tổn thất lớn hơn không thể khắc phục sẽ do các bên liên quan tự gánh chịu. CTY sẽ không cung cấp bất kì khoản vay nào cho việc chi trả phí phạt của nhóm, hay cá nhân trong tổ chức.

- Trường hợp các cá nhân, hay nhóm không đủ chi trả , CTY sẽ khấu trừ cổ phần dưới dạng buộc chuyển nhượng. Khi đó CTY đứng ra mua lại cổ phần của cá nhân đó, hay nhóm đó. Đổi thành tiền mặt để phục vụ thanh toán cho các tổn thất. 


B-LSSF / Ủy quyền xây dựng hệ thống luật Cty

Số 107, Đường Hoàng Hữu nam, Phường Tân Phú, Q9, Tp HCM 

Tel : 02837. 252.360 - Email : bleolawfirm@gmail.com