BLEO GROUPS / Điều khoản cấm kị

BLEO GROUPS / ĐIỀU KHOẢN CẤM KỴ


Tổ chức là một gia đình lớn có cùng một nồi cơm, anh có một cái muôi, tôi cũng có một cái, và cô cũng có một cái. tôi ăn anh cũng ăn, tất cả đều lấy cơm từ cái nồi đó. Đáng khen ngợi khi bất kì ai đọc đến đây và thấy hợp lí. Nếu bạn thấy bất hợp lí bạn là người không phù hợp với chúng tôi. Nội qui được xây dựng trên sự thống nhất các quan điểm, và chỉ được áp dụng cho người cần phải áp dụng. Nếu bạn thấy mình đã sẵn sàng thì hoan nghênh chào đón đến với Bleogroups.


Điều 01 : Nói xấu, bôi nhọ ban quản lí vô căn cứ / Các hành vi được xem là nói xấu, bôi nhọ danh dự của nhân viên , cán bộ khác trong công ty bao gồm cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Đều bị nhắc nhở, hay sử phạt theo qui định như sau.

- Bước 01 nhắc nhở bằng văn bản với các hành vi được coi là nhẹ, hành vi nhẹ hay nặng sẽ do ban quản lí quyết định

- Bước 02 : sử phạt và nhắc nhở bằng văn bản, mức sử phạt tối thiểu là 5.000.000 tối đa không giới hạn. Các hành vi này sẽ bị phạt nặng cho những cán bộ quản lí Cty khi vi phạm. 

- Bước 03 : Sử phạt bằng hội đồng Cty, hay hội đồng pháp lý, tòa án, Công an nhân dân nếu cần thiết phải trấn áp và định hướng


Điều 02 : Kích thích các nhân viên khác nghỉ việc , Bleogroups sẽ không tha thứ, hay khoan dung cho các hành vi trong mục này. Khi một nhân viên khác kích thích, nói xấu làm cho đồng nghiệp mệt mỏi và năng xuất làm việc của người bị tác động xuống thấp. Hay dẫn đến nghỉ việc thì sẽ sử phạt như sau.

- Sa thải người vi phạm sau 01 tháng, và yêu cầu người vi phạm tuyển đủ số người mà do chính anh ta/cô ta tác động gây nghỉ việc. Và đồng thời đền bù hết số ngày công cần thiết của mỗi một đối tượng bị anh ta tác động nghỉ việc, bao gồm cả ngày công của anh ta/cô ta. Trong trường hợp người vi phạm không có khả năng tuyển dụng người mới , thì anh ta sẽ phải trả bằng tiền mặt chi phí tuyển dụng cần thiết.

- Thời gian thanh toán các khoản phí này 05 ngày làm việc là tối đa


Điều 03 : Cố ý , hoặc vô tình gây ảnh hưởng đến uy tín , thương hiệu , hình ảnh của Cty. Bleogroup hoạt động là một tổ chức kinh doanh độc lập, chịu sự giám sát của các cơ quan nhà nước có liên quan. Bất kì một cá nhân nào có hành vi, hay hành động gây ảnh hưởng tới uy tín của Cty. Cty có quyền yêu cầu một khoản bồi thường thiệt hại thương hiệu. Khoản đền bù này tối thiểu bằng 01 năm giá trị quảng cáo cần thiết của khu vực cần giải quyết.


Điều 04 : Cố ý gây tổn thất , cài bẫy các nhân viên khác, hay cán bộ khác của Cty. 


Điều 05 : Sử dụng chất kích thích trong Cty. Một cá nhân, hay nhóm trong công ty sử dụng rượu bia, thuốc lá các chất khích thích khác trong Cty, hay tại nơi làm việc đều được coi là vi phạm qui chế này. Bleogroup không xây dựng qui chế để kiểm soát, vì kiểm soát con người là không cần thiết. nếu co người co hành vi kỷ luật tốt sẽ không cần kiểm soát hành vi này. Mức phạt cho điều này từ 500.000 đến 10.000.000/ lần vi phạm. Thời gian thanh toán các khoản phạt 05 ngày.


Điều 06 : Gây ô nhiễm môi trường nơi làm việc


Điều 07 : Lôi kéo các người khác quấy phá tài sản của Cty


Điều 08 : Các hành vi phá hoại khác


B.IFSFL / XÂY DỰNG HỆ THỐNG LUẬT CỦA CTY

- Số 107 , Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, HCM

- Tel : 02837252360

- Email : bleocorp@gmail,com

- Website : bleogroups.com