BLEO GROUPS / Nhiệm vụ

BLEO GROUPS 

NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG , BAN TRONG HỆ THỐNG


00. Giới thiệu

01. Bộ phận bảo vệ

02. Lao công & vệ sinh

03. Chủ tịch công ty

04. Các giám đốc Điều hành 

05. Giám đốc chi nhánh

06. Trưởng phòng

07. Thư kí tổng

08. Thư kí văn phòng

09. Kế toán

10. Nhân viên Vp 

11. Giám đốc dự án

12. Chuyên gia thiết kế 

13. Giám đốc R & D

14. Giám đốc National Marketing 

15. Giám đốc oversea partnership

16. Chuyên gia website

17. Chuyên gia đồ họa


18. Giám đốc ĐH Agrivnfood

19. Giám đốc ĐH MIS - EDUCATION SKILL JOBS


20. Nhân viên Sale

21. Nhân viên tổng đài

22. Nhân viên phục vụ hậu cần 

23. Chuyên gia phân tích thực phẩm


24. Nhân viên bảo lưu hồ sơ

25. Giám đốc Bcomex hrs

26. Giám đốc Booking travel


B-SSFL / XÂY DỰNG HỆ THỐNG LUẬT BLEO GROUPS