BLEO GROUPS / Quy chế bảo mật thông tin hệ thống

BLEO GROUPS / 

QUY CHẾ BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ THỐNG & MỨC PHẠT

Updated at 10/09/2018


1. Tóm tắt quy chế

Mọi cá nhân đều không thích quy chế, nhưng nếu không có thống nhất chung thì chúng ta không hẳn là một gia đình. Và đừng giải thích tại sao nếu một ai đó bị phạt , hay bị sa thải, hoặc hội đồng luật pháp sẽ vào cuộc. Ban quản lí muốn có một kết quả kinh doanh tốt nhất, và một thành tích , giá trị trung thực cho các cổ đông, nhân viên trong hệ thống. Nội qui bảo mật thông tin là định hướng không thể thay đổi của Bleogroups. Chúng tôi sẽ thay mặt hệ thống, phạt nặng đến rất nặng cho những ai vi phạm qui chế bảo mật này. Chúng tôi không muốn phải bận dộn với các thoả thuận phức tạp, cũng không muốn xét sử các đồng nghiệp mà thay vào đó CTY Bleo group, muốn dành thời gian để định hướng tốt nhất cho khách hàng.


 2. Tiết lộ thông tin, rò dỉ thông tin 

3. Lưu dữ các file, tài liệu  công việc 

4. Lưu trữ dữ liệu khách hàng 

5. Bảo vệ mật khẩu Email giao dịch của tổ chức

6. Tiết lộ thông tin & nói không đúng sự thật về CTY cho đối tác

7. Ăn cắp tài liệu của công ty

8. Đánh cắp khách hàng của công ty

9. Sử dụng thiết bị liên lạc, gửi thông tin của tổ chức, khách hàng ra ngoài 


B-ISSF / XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁP LÍ CTY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ BLEO GROUP