BLEO GROUPS / Ứng sử khách hàng

BLEO GROUPS 
NỘI QUY ỨNG SỬ KHÁCH HÀNG

THỐNG NHẤT QUAN & NGUYÊN TẮC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

  • Câu trâm ngôn của chúng ta là, khách hàng là bạn, bạn là chính khách hàng, khách hàng như bản thân bạn vậy.
  • Mọi ứng sử với khách hàng trong hệ thống, hoặc bất cứ nơi đâu. Bạn phải cân nhắc ba cái. Cái lợi cho bạn, cái lợi cho khách hàng, cái lợi cho tổ chức.
  • Phải biết khi nào nên dừng lại, đừng để căng thẳng sảy ra, vì nếu căng thẳng sảy ra bạn sẽ là người bị thịêt, rồi tới tổ chức, tới khách hàng.
  • Đầu óc bạn cần luôn tỉnh táo khi tiếp xúc với khách hàng, bạn hãy lắng nghe khách hàng, thay vi bạn nói liên tục, một vấn đề nữa bạn cần học hỏi không ngừng nghỉ để thấu hiều ngôn ngữ thì thầm của khách hàng. Càng thấu hiểu khách hàng bạn sẽ càng thành công.
  • Hiểu được giao dịch , điều này sẽ giúp bạn gần như tuyệt đối giữ uy tín với khách hàng (chia sẻ của chủ tịch : Mr jessy). Bạn phải biết mình làm được những gì, làm tới đâu, và tổ chức làm được tới đâu. Không nên sử dụng những đơn hàng mạo hiểm , hay gật đầu kí một hợp đồng được cho là quá sức.
  • Từ chối càng nhiều càng thành công lớn. điều làm cho mọi người nổi tiếng & thành công vượt bậc là vì họ bị từ chối nhiều. nếu bị từ chối bạn cần phải cho đó là cơ hội cải thiện mình. Không được thâm thù, gét khách hàng. (Mr jessy : các nhà chính trị như Helli Cilinton, bị rất nhiều người từ chối. nhưng chính vì điều này bà lại nổi tiếng..).
  • Khách hàng luôn đúng, cho dù khi họ điên dồ. họ cũng đúng.
  • Phương thức giải quyết tranh chấp khách hàng: giải thích – hẹn lịch gặp – đàm phán lần 1 – đàm phán lần 2 – thỏa thuận – chính quyền kết hợp – kết thúc.