BLEO GROUPS / Vốn & cổ phần

BLEO GROUPS / MIS / B.L.EO GROUP / AGRIVNFOOD/BOOKING TRAVEL /BCOMEX HRS

QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG GÓP CỔ PHẦN TRONG HỆ THỐNG 

Updated lastested 09/08/2018


Bleogroups, xây dựng quy chế đóng góp cổ phần, hay vốn với kì vọng tất cả các thành viên trong công ty sẽ ngày càng tiến gần nhau hơn như một gia đình. Hay ngược lại khi một ai đó muốn làm điều ngược lại với CTy thì họ sẽ là người bị thiệt hại nhất. Điều kiện vể nắm giữ cổ phần là bắt buộc khi bạn muốn trở thành một phần của chúng tôi. Mức góp cổ phần sẽ căn cứ vào vị trí của bạn , hay vai trò của bạn trong tổ chức Bleo groups như sau. Việc góp cổ phần cao.

- Hay thấp không quyết định chức vụ của bạn, vị trí công tác của bạn còn phụ thuộc vào kết quả năng lực được đánh giá 01 lần Một năm.

- Không có thỏa thuận ngược chiều nào khác về cổ phần của Cty,

- Định hướng này sẽ giúp thu thu ứng cử viên nghiêm túc làm việc và cộng tác.

- Bạn góp cổ phần bạn sẽ nhận được các giá trị cổ phần và không thể rút cổ phần của bạn từ Cty, các thành viên hay nhóm có thể bán cổ phần cho nhóm khác hay thành viên khác sở hữu.

- Cổ phần của bạn có thể được cty mua lại, hay bạn cho cty vay khi bạn cần tiền mặt, điều đó có nghĩa bạn phải trả lãi suất cho khoản vay cuaả bạn. Điều này này công bằng vì khi giá cổ phần tăng, bạn sẽ được hưởng chứ không phải CTy, đó cũng là kế hoạch dự phòng tài chính tốt nhất Cty với bạn. 

- Chúng tôi hoan nghênh các cá nhân hoặc nhóm nắm giữ một lượng cổ phần nhất định trong Cty.


a. Bộ phận Thư kí Sale

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 20.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa / 40.000.000


b. Bộ phận Marketing

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 23.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa / 46.000.000


c. Bộ Phận Nhân viên văn phòng

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 10.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa /20.000.000 


d. Bộ phận R & D

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 30.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa /60.000.000


e. Bộ phận Oversea partners

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 50.000 USD

- Số vốn nắm giữ tối đa / 100.000 USD


f. Bộ phận luật & hành pháp 

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 20.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa / 40.000.000 


g. Bộ phận National partners

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 500.000.000 vnđ

- Số vốn nắm giữ tối đa / 1.000.000.000 vnd


h. Bảo vệ, vệ sinh 

- Số vốn nắm giữ tối thiểu (không yêu cầu)

- Số vốn nắm giữ tối đa 


i . An ninh , Bảo mật 

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 50.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa /100.000.000


k. Trưởng phòng

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 150.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa /300.000.000 


l. Giám đốc bộ phận 

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 200.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa / 400.000.000


m. Giám đốc điều hành

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 700.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa /1.400.000.000


n. Giám đốc partnership

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 500.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa / 1.000.000.000


o. Tổng Giám Đốc, Phó tổng giám Đốc

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 5.000.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa / 10.000.000.000


p. Thư kí, Trợ lí

- Số vốn nắm giữ tối thiểu / 100.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa / 200.000.000


q. Chủ tịch công ty

- Số vốn nắm giữ tối thiểu 60.000.000.000

- Số vốn nắm giữ tối đa / 200.000.000.000


Lưu ý : Đơn vị tính bằng VNĐ , các đơn vị khác sẽ ghi USD nếu là USD


B-ISSF / XÂY DỰNG HỆ THỐNG LUẬT CTY BLEO GROUPS

107, Hoàng Hữu Nam , Tân Phú , Quận 9, TP. HCM

Tel : 02837252360 - email : bleolawfirm@gmail.com