National Partnerships

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO & TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ BLEO GROUPS


Updated 08/06/2018 

NỘI QUI ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN & VP ỦY QUYỀN TRONG NƯỚC


1. Giới thiệu về Bleo groups partnership , và mục đích của BNP-SHIP 

2. Giới thiệu 

3. Mục đích 

4.Nhận diện thương hiệu

5. Điều kiện để thành Partnership 

6. Các loại hình Bleogroups partnership 

8. Quy định về quảng cáo & quyền quảng cáo 

9. Quy định về bảo mật thông tin 

10. Quy định về nhiệm vụ 

11. Quy Định về quyền lợi 

12. Quy định về ủy quyền 

a. Ủy quyền độc quyền 

b. Ủy quyền partnership

13. Sử phạt & các quy chế sử phạt vi phạm

14. Lạm dụng, hay lợi dụng ủy quyền  

15. Văn hóa ứng sử & làm việc với khách hàng 

16. Nguyên tắc làm việc với cộng sự chung hệ thống 

17. Các bằng chứng có thể đưa ra & thanh tra bộ phận SPY

18. Cam kết của đối tác & VP ủy quyền 

19. Thời gian làm việc của hệ thống

20. Quy định sử dụng thiết bị cá nhân cho nhân viên

21. Quy chế hoa hồng , thưởng phạt

22. Quy chế bàn giao ca , kíp 

23. Quy định bảo mật thông tin

34. Cam kết của đối tác ủy quyền

35. Quy trình đăng kí Ủy quyền

36. Điều kiện chấm dứt ủy quyền

37. Câp nhật văn bản của CTY BLEO GROUP

38. Các vấn đề về ghi trên hóa đơn và chứng từ thu , chi khách hàng

39. Cam kết chia sẻ thông tin kế toán, kiểm toán có liên quan

40. Email và các username giao dịch trực tuyến

41. Qui tắc giao dịch về các phòng ban Cty

42. Thời gian phản hồi cho khách hàng & phương thức phản hồi thông tin


B- ISSFL / XÂY DỰNG HỆ THỐNG LUẬT CTY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ BLEO GROUP