Qui chế dành cho khách hàng dịch vụ

BLEO GROUPS / BCOMEX INTERNATIONAL HRS / BOOKING TRAVEL 

Updated at 23/01/2014 by Mrs lee Han Hoong / Customer services

Người thẩm định danh mục này, Bộ Phận Pháp Lý IISL - International immigration solution law


QUY ĐỊNH VỚI CÁC KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH DỊCH VỤ 

1. GIỚI THIỆU IISL 

IISL - international immigration solution law, Bộ phận giải pháp luật Di trú quốc tế. Các khách hàng tham gia dịch vụ của chúng tôi cần phải đọc kĩ các mục này. Dịch vụ Di trú dựa trên cơ sở của uy tín với khách hàng, đối tác, giữa người này với người khác. Nó được thỏa thuận bằng hợp đồng giữa bên cung cấp dịch vụ


2. VAI TRÒ CỦA CHÚNG TÔI

Để đảm bảo tính công bằng hơn, IISL ra đời được xem như là một phương thức hữu hiệu , và chuyền tải thông tin cho khách hàng. Đôi khi sự chuẩn mực sẽ được phục hồi đáng kể thông qua chúng tôi. Trên cơ sở giải quyết hòa giải là chính. Bổn phận của chúng tôi bao gồm. 

- Thực hiện công tác đào tạo luật Di trú cho khách hàng 

- Tư vấn luật dân sự cho CTY tổng và các CTY cùng hệ thống 

- Làm chứng các văn bản kí kết 

- Tham gia tiến trình hòa giải giữa các bên CTY & Khách hàng 

- Thực hiện các vấn đề về kiện tụng, thanh tra tính trung thực nếu cần


3. QUY PHẠM THỜI GIAN SỬ LÍ HỒ SƠ DI TRÚ 

a. Hồ sơ sử lí nhanh 

b. Hồ sơ bị chậm 

c. Hồ sơ quá chậm 


4. QUI ĐỊNH VỀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

a. Rút hợp đồng trước thời hạn 

b. Rút hợp đồng khi hồ sơ chậm 01 tháng 

c. Rút hợp đồng khi hồ sơ chậm 02 tháng đến 03 tháng

d. Rút hợp đồng dành cho hồ sơ đặc biệt 


5. QUY ĐỊNH VỀ MẤT TRẬT TỰ & QUẤY PHÁ 

a. Gây ảnh hưởng tới khách hàng khác 

b. Gây ồn ào , đập phá 

c. Gây bị thương người của VP DI TRÚ BOOKING TRAVEL 

d. Lôi kéo người đến tham gia 

e. Các vấn đề gây tổn thất khác 

f. Làm mất uy tín của CTY, cố ý bôi xấu danh tiếng 


6. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG 

a. Thanh toán chậm

b. Thanh toán rất chậm

c. Không thanh toán 


7. THỜI GIAN RÚT HỒ SƠ 

a. Thời gian rút hồ sơ với lí do sức khỏe

b. Thời gian rút hồ sơ do bên CTY Booking Travel kết thúc hợp đồng

c. Thời gian rút hồ sơ do hoàn tất hợp đồng

d. Thời gian rút hồ sơ các lí do khác 


8. QUY ĐỊNH VỀ RÚT PHÍ CỌC HỒ SƠ 

a. Thời gian rút phí cọc cho hồ sơ Việc làm 

- Úc châu 

- Hàn quốc 

- Canada 

- Nhật bản 

- Châu âu 


a. Thời gian rút phí cọc cho hồ sơ One way  

- Úc châu 

- Hàn quốc 

- Canada 

- Nhật bản 

- Châu âu 


a. Thời gian rút phí cọc cho hồ sơ Đầu tư quốc tế

- Úc châu 

- Hàn quốc 

- Canada 

- Nhật bản 

- Châu âu 


a. Thời gian rút phí cọc cho hồ sơ Định cư khác

- Úc châu 

- Hàn quốc 

- Canada 

- Nhật bản 

- Châu âu 


9. QUY ĐỊNH CÁC MỨC PHẠT 


10. BẢO LƯU & BẢO QUẢN HỒ SƠ 

a. Bảo quản hồ sơ cứng 

b. Bảo quản File mềm 

c. Bảo quản hồ sơ tài khoản Di trú


11. VI PHẠM VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN 

a. Vi Phạm Chia sẻ giữ liệu 

b. Vi phạm Chia sẻ tài liệu 

c. Vi phạm chia sẻ thông tin của CTY đã cam kết 


Liên hệ : Bộ phận Pháp Lí 

Tel : 02837.252.360 - Email : biislvn@gmail.com