Bên nhận chuyển nhượng công ty

Công ty chuyển nhượng nội bộ Canada

Yêu cầu chuyển nhượng nội bộ công ty

Một bên nhận chuyển nhượng nội bộ về cơ bản và chương trình chuyển giao công việc vì thiếu sự tương tự tốt hơn. Nó liên quan đến một công nhân đủ điều kiện muốn chuyển giữa hai tổ chức đủ điều kiện của cùng một công ty. Công ty mẹ ở nước ngoài và công ty chi nhánh ở Canada. Là người nộp đơn, có một danh sách dài các tiêu chí mà bạn phải đáp ứng để đủ điều kiện. Công ty của bạn cũng vậy. Phải tồn tại mối quan hệ " đủ điều kiện" giữa công ty nhà của bạn và chi nhánh bạn muốn chuyển đến. Chứng tỏ mới quan hệ này nói dễ hơn làm.

Booking travel có thể giúp bạn với điều này. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

Nếu bạn có ý định đăng ký làm người  nhận chuyển nhượng nội bộ công ty, với tư cách là người nộp đơn bạn phải:

•   Đã làm việc 

•   Trên cơ sở liên tục

•   Trong ít nhất một năm trong ba năm qua

•   Cho cùng hoặc một chủ lao động có liên quan ở Hoa Kỳ hoặc Mexico,

•   Được chuyển đến Canada để làm việc ngắn hạn cho cùng hoặc một chủ lao động có liên quan,

•   Làm việc như một người quản lý, như một người điều hành hoặc trong một việc sử dụng kiến thức chuyên ngành

•   Có giấy phép lao động

Những điều trên sẽ giúp bạn hiểu liệu bạn có đáp ứng các tiêu chí cơ bản để được coi là một nhân viên đủ điều kiện hay không. Bạn cũng sẽ cần xác định tính chất công việc của bạn:


Năng lực điều hành có nghĩa là nhân viên chủ yếu

•   Chỉ đạo việc quản lý tổ chức hoặc một thành phần hoặc chức năng chính của tổ chức;

•   Thiết lập các mục tiêu và chính sách của tổ chức, thành phần hoặc chức năng;

•   Bài tập vĩ độ rộng trong việc ra quyết định tùy ý

•   Chỉ nhận được sự giám sát hoặc chỉ đạo chung từ chính quyền cấp trên


Năng lực quản lý có nghĩa là  nhân viên Chủ yếu:

•   Quản lý tổ chức, một bộ phận, phân ngành, chức năng hoặc thành phần của tổ chức; 

•   Giám sát và kiểm soát công việc của:

•    Người quản lý hoặc giám sát khác;

•    Nhân viên chuyên nghiệp;

•   Quản lý một chức năng thiết  yếu trong tổ chức, hoặc một bộ phận hoặc phân ngành của tổ chức

•   Có thẩm quyền thuê và sa thải, hoặc đề nghị những hành động này và các hành động nhân sự khác, chẳng hạn như thăng chức  và để lại ủy quyền;

•   Bài tập tùy ý trong các hoạt động hàng ngày của hoạt động hoặc chức năng mà nhân viên có thẩm quyền.


Kiến thức chyên ngành có nghĩa là nhân viên chủ yếu:

Có kiến thức độc đáo hoặc khác thường về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty và ứng dụng của nó trên thị trường quốc tế hoặc trình độ kiến thức nâng cao

Chuyên môn trobg các quy trình và thủ tục của tổ chức ( sản phẩm, quy trình và dịch vụ có thể bao gồm nghiên cứu, thiết bị, kỹ thuật, quản lý hoặc các lợi ích khác).


Lời khuyên về đơn xin giấy phép lao động nội bộ của công ty

Gửi đơn đăng ký vào chương trình này đi kèm với một danh sách dài các yêu cầu cũng như tiêu chí sử dụng lao động mà bạn sẽ cần xem xét. Cả bạn và chủ lao động của bạn sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện để ứng dụng của bạn được xử lý.

Để thành công với tư cách là người chyển nhượng nội bộ công ty, bạn sẽ cần phải làm hài lòng một nhân viên đuea ra quyết định về vấn đề của bạn rằng bạn có các kỹ năng và nền tảng cần thiết để thực hiện mục đích của bạn ở Canada, công ty mẹ của bạn ở nước ngoài và công ty ở Canada có mối quan hệ đủ điều kiện và bạn sẽ được thực hiện nhiệm vụ dự định của bạn dưới sự phân loại của một kiến thức điều hành, quản lý hoặc chuyên ngành.

Đơn xin giấy phép lao đồng của công ty nội bộ là một ứng dụng rất phức tạp và phức tạp. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ của một đại diện nhập cư lành nghề.

Booking travel sẽ hướng dẫn bạn từng bước trên con đường này. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. 


Nếu bạn có ý định nộp đơn mà không có sự hỗ trợ của người đại diện, có một số yếu tố bạn nên ghi nhớ.

Mối quan hệ đủ điều kiện của công ty

Cha mẹ có nghĩa là một công ty, công ty hoặc pháp nhân khác có các công ty con.

Công ty con đề cập đến một công ty, một công ty hoặc pháp nhân khác mà cha mẹ sỡ hữu:

-   Trực tiếp hoặc gián tiếp, một nửa hoặc hơn một nửa thực thể và kiểm soát thực thể; hoặc là

-   Sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, 50% của một liên doanh 50 - 50 và có quyền kiểm soát và quyền phủ quyết ngang nhau đối với thực thể; hoặc là

-   sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, ít hơn một nữa thực thể, nhưng trên thực tế kiểm soát thực thể.

Chi nhánh là một bộ phận điều hành hoặc văn phòng của cùng một tổ chức nằm ở một địa điểm khác.

Chi nhánh có nghĩa là: Một trong hai công ty con, cả hai đều thuộc sở hữu và kiểm soát bởi cùng một cha mẹ hoặc cá nhân; hoặc là một trong hai pháp nhân, được sở hữu và kiểm soát bởi cùng một nhóm các cá nhân, mỗi cá nhân sỡ hữu và kiểm soát khoảng cùng một phần hoặc tỷ lệ của mỗi công ty. Bạn và chủ nhân của bạn sẽ cần xác định mối quan hệ này và có thể chứng minh nó bằng các tài liệu thích hợp. Tài liệu chứng minh phân phối chia sẻ là một nơi tốt để bắt đầu.


Bên nhận chuyển nhượng nội bộ công ty: Các yếu tố quan trọng khác cần xem xét

Giáo dục - Giáo dục của bạn nên phản ánh vị trí hiện tại cũng như mục đích dự định của bạn ở Canada.

Kiến thức - Kiến thức trong lĩnh vực của bạn dựa trên kinh nghiệm với công ty và duy nhất cho nghề nghiệp của bạn. Về cơ bản, không phải ai cũng có thể thực hiện được mục địch của bạn ở Canada.

Kinh nghiệm - Kinh nghiệm hoặc nhiệm kỳ của nạn với công ty phải tương đương với tuyên bố về kiến tức độc đáo của bạn. Ví dụ, nếu bạn chỉ mới làm việc ở công ty được hai năm, bạn sẽ cần chứng minh mạnh mẽ rằng bạn đã tích lũy được kiến thức độc đáo hoặc nội bộ về hoạt động kinh doanh của công ty trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Mức lương - Mức lương dự định của bạn phải tương đương với tiêu chuẩn thị trường hiện tại ở tỉnh mà công ty bạn sẽ hoạt động ở Canada.

Đào tạo liên quan -  Đào tạo bạn đã nhận được cũng có thể phản ánh cách bạn đã có được kiến thức chuyên ngành hoặc chuyên sâu.

Tài liệu hỗ trợ - Sơ yếu lý lịch, thư giới thiệu, bằng chứng về các công việc đã hoàn thành, v.v...sẽ phản ánh yêu cầu của bạn và các yếu tố trên.


Chúng tôi có thể giúp bạn với Đơn xin chuyển nhượng nội bộ công ty!

Chúng tôi đã giải quyết hàng trăm trường hợp nhập cư. Chúng tôi đã giúp khách hàng của chúng tôi trong tình huống khó khăn của họ và đã hướng dẫn họ phác thảo một ứng dụng hiệu quả hơn. Chúng tôi có thể giúp bạn soạn thảo đơn đăng ký và sắp xếp các tài liệu cần thiết. Một úng dụng được lên kế hoạch tốt và đầy đủ sẽ tăng khả năng chấp nhận của bạn và sẽ cứu bạn khỏi rắc rối.

Nếu bạn lo lắng về các khoản phí hợp pháp - Đừng như vậy! Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người quan tâm đến việc nhập cư vào Canada. Liên hệ với chúng tôi và chún g tôi có thể cung cấp nhiều tùy chọn cho bạn. Bạn cũng có thể mua Bộ công cụ nhập cư Do it Yourself rất hợp lý của chúng tôi, chi tiết mọi thứ cho bạn. Nếu bạn vẫn không chắc chắn, hãy quay lại với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét trường hợp của bạn trước khi bạn gửi nó để cung cấp cho bạn kết quả tốt nhất có thể,.


VĂN PHÒNG DI TRÚ & ĐỊNH CƯ BOOKING TRAVEL

107, Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú , Quận 9, TP. HCM

Tel - 02837.252.361 - Email : bbookingvn@gmail.com

Website : bleogroups.com (vào danh mục BOOKING VISA/DI TRÚ)