BOOKING TRAVEL , định cư Úc dạng tay nghề 2018

BOOKING TRAVEL & BCOMEX INTERNATIONAL HRS /  ĐỊNH CƯ ÚC DẠNG TAY NGHỀ 

Chương trình định cư Úc diện tay nghề trong năm 2018 - Có gì mới ?

Bộ di trú Úc đã đưa ra tài liệu cập nhật thay đổi nhằm tư vấn cho công chúng về phạm vi và thời gian thực hiện cải cách đối với chương trình di trú lành nghề theo nhà tuyển dụng bảo lãnh. Theo đó, những người xin visa tay nghề có doanh nghiệp bảo lãnh và doanh nghiệp bảo lãnh sẽ bị ảnh hưởng.


Một vài chỉnh sửa đã được thực hiện cho 2 danh sách tay nghề ưu tiên định cư (ngắn và trung-dài hạn) vào tháng 4/2017 và tháng 7/2017.


- Danh sách nghề nghiệp: STSOL (Danh sách nghề nghiệp ngắn hạn) sẽ xem xét lại dựa trên lời tham vấn của Bộ Việc làm. Dựa trên các kết quả từ cuộc xem xét SOL (Danh sách nghề nghiệp có kỹ năng) của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2018-2018 thì MLTSSL (Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung và dài hạn mới) sẽ được sửa đổi lại. Một số ngành nghề đang được dự tính sẽ bị loại bỏ khỏi STSOL, bao gồm: Accommodation and Hospitality manager, Hair or  Beauty Salon Manager, Recruitment Consultant and Building Associate, v.v. Ngoài ra, có khả năng một số ngành mới sẽ được thêm vào danh sách như Airline Pilots để đáp ứng cho sự thiếu hụt phi công ở Úc


- Yêu cầu trình độ Tiếng Anh: Tiếng Anh Quốc tế (IELTS) (hoặc điểm kiểm tra tương đương) 6.0 cho từng kỹ năng.

- Yêu cầu về độ tuổi:

+ Đối với người nộp đơn dòng Direct Stream thì tối đa là 45 tuổi tại thời điểm nộp đơn

+ Đối với người nộp đơn chuyển tiếp tạm thời – Temporary Residence Transition steam thì tối đa là 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn.


Chương trình thay đổi vào tháng 12/2017

Chương trình đối với visa thường trú diện tay nghề có nhà tuyển dụng bảo lãnh trước ngày 31/12/17:

- Những người có visa này sẽ được Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới thu thập Số Hồ Sơ Thuế, và dữ liệu đó sẽ được ghi lại với hồ sơ của Cơ quan Thuế Úc để đảm bảo rằng người giữ visa sẽ được trả nhiều hơn mức lương đề cử.


Posted Le Hien