Booking travel , Tuyên bố từ chối trách nhiệm

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION / TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM


1. Hiểu đúng về dịch vụ

2. Vai trò của chúng tôi

3. Phí dịch vụ cần chi trả

4. Visa và các quyền Di trú

5. Thông tin chúng tôi cung cấp


BOOKING TRAVEL IMMIGRATION 


Kể từ tháng 01/2020, Booking travel chính thức thay đổi phương thức cung cấp và sử dụng Dịch vụ chính của chúng tôi. Thay tiếp nhận toàn bộ khách hàng Booking travel sẽ chỉ tiếp nhận một cách có chọn lọc. Trong tuyên bố từ chối các trách nhiệm (Xem) về quyền có được Visa tới các quốc gia. Chúng tôi là dịch vụ có thu phí (Xem Phí) nhằm hỗ trợ và biên soạn tài liệu cung cấp hồ sơ Visa cho các khách hàng , chúng tôi không có khả năng cấp Visa và không hứa hẹn bất cứ việc đảm bảo kết quả Visa nào cho bất kì ai. Việc quyết định Visa là do các cơ quan Lãnh sự, Hay đại sứ nước ngoài quyết định. Trong trường hợp Visa của quí vị bị từ chối, quí vị vẫn phải thanh toán phí dịch vụ đầy đủ cho chúng tôi. Các khiếu naị về hoàn phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả.Theo đó dịch vụ của chúng tôi bao gồm.

- Sắp sếp hồ sơ cho quí vị, chụp hình

- Tư vấn các thủ tục hồ sơ cho quí vị

- Đặt lịch hẹn cho các cơ quan nước ngoài cho quí vị

- Điền đơn , hướng dẫn khai cho quí vị

- Các dịch vụ thuê luật sư nước ngoài khác