Booking travel / Visa khởi ngiệp canada

Visa khởi nghiệp nhằm thu hút các doanh  nhân nước ngoài mang ý tưởng kinh doanh của họ đến Canada. Thị thực mới mang tính cách mạng này là lần dầu tiên của loại hình này và kết quả là ( các) người nộp đơn có được tình trạng thường trú tại Canada.

Để đủ điều kiện, là người nộp đơn bạn phải

•   Chứng minh liên doanh  hoặc ý tưởng kinh doanh của bạn được hỗ trợ bởi một tổ chức được chỉ định

•   Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ

•   Đáp ứng yêu cầu giáo dục

•   Có đủ tiền giải quyết

Trước khi bạn nộp đơn xin thị thực khởi nghiệp, bạn phải thuyết phục một tổ chức được chỉ định để hỗ trợ ý tuowrmg kimh doanh của bạn. Nếu được chỉ định hỗ trợ ý tưởng kinh doanh của bạn, nó sẽ cung cấp cho bạn Thư hỗ trợ. 

Bạn phải bao gồm Thư hỗ trợ của bạn với đơn dăng ký của bạn làm bằng chứng cho thấy một tổ chức được chỉ định hỗ trợ ý tưởng kinh doanh của bạn.

Nếu bạn không có Thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định hoặc không đáp ứng bất kì yêu cầu đủ điều kiện nào dưới đây, đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối.

Các tổ chức này chọn những đề xuât kinh doanh để đánh giá. Nếu một tổ chức quyết định xem xét đề xuất kinh doanh của bạn, tổ chức đó sẽ đánh giá tiềm năng phát triển và khả năng phát triển của doanh nghiệp nạn. Mỗi tổ chức có quy trình tiếp nhận và tiêu chí đánh giá riêng.

Họ có thể là một:

•   Quỹ đầu tư mạo hiểm chỉ định hoặc

•   Nhà đầu tư thiên thần được chỉ định hoặc

•   Vườn ươm doanh nghiệp được chỉ định

Hơn nữa, Chính phủ Canada không cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người nhập cư visa khởi nghiệp mới. Bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và người phụ thuộc sau khi bạn đến Canada. Bạn không thể mượn số tiền này từ người khác. Bạn phải có thể sử dụng số tiền này để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho gia đình bạn.

Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về tiền của bạn khi bạn nộp đơn xin nhập cư.

Số tiền bạn cần phụ thuộc vào quy mô của gia đình bạn. Những số tiền này được cập nhật hàng năm.

Số lượng thành viên gia đình

Cần có tiền

(Bằng đô la Canada)

1 $11,115
2 $13,837
3 $17,011
4 $20,654
5 $23,425
6 $26,419
7 trở lên $29,414

 Chúng tôi có thể giúp bạn!

Chúng tôi đã giải quyết hàng trăm trường hợp nhập cư. Chúng tôi đã giúp khách hàng của chúng tôi trong tình huống khó khăn của họ và đã hướng dẫn họ phác thảo một ứng dụng hiệu quả hơn. Chúng tôi có thể giúp bạn soạn thảo đơn đăng ký và sắp xếp các tài liệu cần thiết. Một ứng dụng được lên kế hoạch tốt và đầy dủ sẽ tăng khả năng chấp nhận của bạn và sẽ cứu bạn khỏi rắc rối.

Nếu bạn lo lắng về các khoản phí hợp pháp - Đừng như vậy! Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người quan tâm đến việc nhập cư vào Canada. Liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp nhiều tùy chọn cho bạn. Nếu bạn vẫn không chắc chắn, hãy quay lại với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét trường hợp của bạn trước khi bạn gửi nó để cung cấp cho bạn kết quả tốt nhất có thể.


VĂN PHÒNG DI TRÚ & ĐỊNH CƯ BOOKING TRAVEL

107, Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú , Quận 9, TP. HCM

Tel - 02837.252.361 - Email : bbookingvn@gmail.com

Website : bleogroups.com (vào danh mục BOOKING VISA/DI TRÚ)