Các yêu cầu cần thiết khi lao động tại Úc châu

Theo Cục Di trú Australia, muốn đi LAO ĐỘNG ÚC CHÂU làm việc phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

- Thứ nhất: Lao động phải có nghề nghiệp đã được đào tạo cũng như chứng chỉ hoặc văn bằng chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc của chủ sử dụng. Bên cạnh đó, lao động cần phải được xác nhận bằng văn bản của đơn vị mà lao động đã làm việc trong nước về kinh nghiệm làm việc.

- Thứ hai: Trình độ tiếng Anh của lao động phải đạt tiêu chuẩn do Úc quy định (chứng chỉ được quốc tế công nhận). Cụ thể:
+ Lao động các nghề phải có chứng chỉ IELTS2.
+ Kỹ thuật viên, chuyên gia phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS1.

- Thứ ba: Lao động đều phải qua cơ quan chuyên môn của Australia kiểm tra. Đến khi cơ quan này xác nhận có trình độ chuyên môn, có văn bằng và ngoại ngữ tiếng Anh đã đáp ứng yêu cầu công việc thì lao động mới được xét cấp visa tới Úc làm việc. Cụ thể:

+ Đối với lao động: Hội đồng công nhận tay nghề Liên bang sẽ kiểm tra trình độ.
+ Đối với những kỹ thuật và chuyên gia: Học viện Kỹ thuật Liên bang sẽ thực hiểm kiểm tra ngoại ngữ và trình độ chuyên môn.