Chi phí cơ bản /Du lịch châu âu (schengen)

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION (SCHENGEN)


1. Phí tư vấn ban đầu 

2. Phí dịch vụ phân tích hồ sơ 

3. Phí điền & khai form 

4. Phí hướng dẫn dịch vụ Visa 

5. Phí khám sức khỏe

6. Phí dịch thuật & công chứng

7. Phí Visa, dịch vụ Visa

8. Phí chụp hình

9. Phí scan hồ sơ, photo giấy tờ

10. Phí bảo lưu hồ sơ

11. Phí chuyển phát nhanh

12. Phí khác (nếu có, ứng cử viên tự thanh toán cho các cơ quan)


Lưu ý : Booking travel chỉ thu các khoản phí mà nó thuộc về Booking travel, Các khoản phí khác sẽ do khách hàng tự thanh toán cho các cơ quan chức năng như, Lãnh sự, Biệnh viện ,Phòng tư pháp , Sở ngoại vụ, Cơ quan khác ...