Chi phí tối thiểu , Chương trình thẻ định cư châu âu

BOOKING TRAVEL / IMMIGRATION


CHI PHÍ CƠ BẢN CHO ĐƯƠNG ĐƠN NỘP THẺ THƯỜNG TRÚ CHÂU ÂU


Trước khi bắt đầu nộp hồ sơ , đương đơn hay Ứng cử viên Thẻ Thường trú cần lưu ý, việc nộp hồ sơ Thẻ thường trú tại nước ngoài là tốn kém. Bao gồm các khoản phí học phí, chi tiêu và phí dịch vụ. Trong mục này Booking travel liệt kê các khoản phí dịch vụ của chúng tôi để các Ứng cử viên đọc và xem xét kĩ. Các khoản phí này gọi là chi phí tối thiểu và không thể hoàn lại trong mọi điều kiện. Các khoản phí này được Ứng cử viên tự nguyện đóng. Sau khi đọc xong mục này , xem như Ứng cử viên đã hiểu về chi phí tối thiểu cần phải thanh toán để phục vụ cho hồ sơ của Ứng cử viên, ứng cử viên hiểu rằng Chương trình Di trú sẽ rất tốn kém chi phí và không thể so sánh với phí trong nước. Booking travel sẽ không chịu bất cứ khiếu nại nào liên quan đến danh mục phí này. Các khoản phí này tính bằng đồng Euro, theo qui định của các cơ quan Quốc tế.


1. Phí tư vấn dịch vụ

2. Phí dịch vụ

3. Phí khám sức khỏe

4. Phí chụp hình

5. Phí dịch thuật công chứng

6. Phí hợp thức hồ sơ

7. Phí phê duyệt bằng cấp , Chứng chỉ

8. Phí phân tích hồ sơ

9. Phí chuyển phát trong nước, và châu âu

10. Phí Bảo hiểm y tế 01 năm , châu âu

11. Phí Bảo hiểm XH châu âu 01 năm

12. Phí khai Form

13. Phí Visa 

14. Phí dịch vụ Visa

15. Phí khác , nếu có

16. Phí bảo lưu hồ sơ

17. Phí tìm chủ bảo lãnh

18 . Phí bảo trợ bên Việt Nam

14. Phí cấp thẻ thường trú Châu âu

15. Phí Visa

16. phí Scan hồ sơ và photo hồ sơ

17. Phí Vé máy bay đi Châu âu


Lưu ý :