Chi phí tối thiểu việc làm Canada

BCOMEX INTERNATIONAL HRS / BOOKING TRAVEL IMMIGRATION

Updated : 04/Jan/2020, danh mục ngày cập nhật hiển thị tự động


DANH MỤC THỐNG KÊ CHÍ PHÍ VIỆC LÀM CANADA 


Trước khi bắt đầu nộp hồ sơ , đương đơn hay Ứng cử viên Thẻ Thường trú cần lưu ý, việc nộp hồ sơ Thẻ thường trú tại nước ngoài là tốn kém. Bao gồm các khoản phí học phí, chi tiêu và phí dịch vụ. Trong mục này Booking travel liệt kê các khoản phí dịch vụ của chúng tôi để các Ứng cử viên đọc và xem xét kĩ. Các khoản phí này gọi là chi phí tối thiểu và không thể hoàn lại trong mọi điều kiện. Các khoản phí này được Ứng cử viên tự nguyện đóng. Sau khi đọc xong mục này , xem như Ứng cử viên đã hiểu về chi phí tối thiểu cần phải thanh toán để phục vụ cho hồ sơ của Ứng cử viên, ứng cử viên hiểu rằng Chương trình Di trú sẽ rất tốn kém chi phí và không thể so sánh với phí trong nước. Booking travel sẽ không chịu bất cứ khiếu nại nào liên quan đến danh mục phí này. Bằng việc giải thích tại mục này các khoản phí được thống kê dưới đây là chi phí bắt buộc phải chi cho công việc. Các khoản phí này tính bằng đồng Cad, theo qui định của các cơ quan Quốc tế.


1. Phí tư vấn dịch vụ

2. Phí dịch vụ

3. Phí khám sức khỏe

4. Phí chụp hình

5. Phí dịch thuật công chứng

6. Phí hợp thức hồ sơ

7. Phí phê duyệt bằng cấp , Chứng chỉ

8. Phí phân tích hồ sơ

9. Phí chuyển phát trong nước, và Canada

10. Phí Bảo hiểm y tế 01 năm , Canada

11. Phí Bảo hiểm XH Canada 01 năm

12. Phí khai Form

13. Phí Visa 

14. Phí dịch vụ Visa

15. Phí khác , nếu có

16. Phí bảo lưu hồ sơ

17. Phí tìm chủ bảo lãnh Canada

18 . Phí bảo trợ bên Việt Nam

14. Phí cấp Visa và Giấy phép làm việc

15. Phí Visa

16. phí Scan hồ sơ và photo hồ sơ

17. Phí Vé máy bay đi Canada

18. Phí đào tạo Kỹ năng

19. Phí phê duyệt lao động


Lưu ý : Các thắc mắc về phí xin hãy Email cho chúng tôi, tại Email : bbookingvn@gmail.com , các khoản phí này có nêu rõ trong mục hợp đồng dịch vụ của chúng tôi.