Chi phí Visa Thăm thân Hàn quốc

BOOKING TRAVEL / VISA THĂM THÂN HÀN QUỐC


Trước khi bắt đầu nộp hồ sơ , đương đơn hay Ứng cử viên nộp đơn Visa thương mại Hàn quốc cần lưu ý, việc nộp hồ sơ Visa thương mại Hàn quốc tại nước ngoài là tốn kém. Bao gồm các khoản phí học phí, chi tiêu và phí dịch vụ. Trong mục này Booking travel liệt kê các khoản phí dịch vụ của chúng tôi để các Ứng cử viên đọc và xem xét kĩ. Các khoản phí này gọi là chi phí tối thiểu và không thể hoàn lại trong mọi điều kiện. Các khoản phí này được Ứng cử viên tự nguyện đóng. Sau khi đọc xong mục này , xem như Ứng cử viên đã hiểu về chi phí tối thiểu cần phải thanh toán để phục vụ cho hồ sơ của Ứng cử viên, ứng cử viên hiểu rằng Chương trình Di trú sẽ rất tốn kém chi phí và không thể so sánh với phí trong nước. Booking travel sẽ không chịu bất cứ khiếu nại nào liên quan đến danh mục phí này. Các khoản phí này tính bằng đồng USD, theo qui định của các cơ quan Quốc tế.


1. Phí tư vấn ban đầu 

2. Phí dịch vụ phân tích hồ sơ 

3. Phí điền & khai form 

4. Phí hướng dẫn dịch vụ Visa 

5. Phí khám sức khỏe

6. Phí dịch thuật & công chứng

7. Phí Visa, dịch vụ Visa

8. Phí chụp hình

9. Phí scan hồ sơ, photo giấy tờ

10. Phí bảo lưu hồ sơ

11. Phí chuyển phát nhanh

12. Phí khác (nếu có, ứng cử viên tự thanh toán cho các cơ quan)


Lưu ý : Booking travel chỉ thu các khoản phí mà nó thuộc về Booking travel, Các khoản phí khác sẽ do khách hàng tự thanh toán cho các cơ quan chức năng như, Lãnh sự, Biệnh viện ,Phòng tư pháp , Sở ngoại vụ, Cơ quan khác ...


Lưu ý : Các thắc mắc về phí xin hãy Email cho chúng tôi, tại Email : bbookingvn@gmail.com , các khoản phí này có nêu rõ trong mục hợp đồng dịch vụ của chúng tôi cho mỗi loại.


Bleogroups