Chính sách định cư Hoa Kì

Định cư Mỹ - Chính sách định cư 2018

Những người nhập cư sẽ trở thành thường trú nhân Mỹ và được cấp thẻ xanh nếu họ có thể chứng minh rằng họ đã đạt đủ tiêu chuẩn của một trong các loại visa định cư cụ thể sau.

1. Visa định cư lao động

Hàng năm, USCIS cấp khoảng 140.000 visa cho diện visa định cư này. Visa định cư lao động dành cho lao động nước ngoài nhập cư vào Mỹ với mục đích làm việc. Với các đối tượng là người lao động có tay nghề, lao động dạng chuyên gia, lao động phổ thông (Các lao động khác).

2. Visa định cư dựa trên đầu tư

Visa định cư được khởi xướng với mục đích thúc đẩy nền kinh tế Mỹ thông qua việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và giải quyết việc làm cho công dân Mỹ. Với diện này, nhà đầu tư sẽ được cấp thẻ xanh khi hoàn thành các yêu cầu mà chương trình đưa ra.

- Visa diện EB-5: Nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vốn vào một doanh nghiệp Mỹ vì lợi nhuận và ít nhất phải tạo ra được 10 việc làm toàn thời gian cho lao động địa phương. Người có EB-5 visa có thể sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi.

- Visa đặc biệt L-1: Đối tượng dành cho chương trình này là các nhà quản lí hoặc giám đốc điều hành có nhu cầu sang Mỹ để thực hiện các vấn đề điều hành và quản lí công ty. Visa này là visa không định cư nhưng sau khi qua Mỹ có thể chuyển sang diện khác để hợp pháp hóa việc định cư vĩnh viễn.

3. Visa định cư theo diện đoàn tụ gia đình (FB)

 

Điều kiện bắt buộc đối với diện FB là phải thông qua bảo lãnh bởi một công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân hợp pháp. Người nhập cư có các thành viên trong gia đình là công dân Mỹ có đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực gia đình. Các thành viên trong gia đình gồm vợ, chồng, con còn độc thân dưới 21 tuổi, hoặc cha mẹ.

- IR-1: Vợ của công dân Mỹ

- IR-2: Con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của công dân Mỹ

- IR-3: Con nuôi của công dân Mỹ (ở nước ngoài)

- IR-4: Con nuôi của công dân Mỹ (được nhận nuôi ở Mỹ)

- IR-5: Cha/mẹ đẻ hoặc cha/mẹ kế của công dân Mỹ


4. Visa định cư diện ưu tiên gia đình

Các thành viên thân thích của công dân Mỹ được xét duyệt trong diện này là:

- Family First Preference – Diện ưu tiên gia đình 1 (F-1): Con độc thân của công dân Mỹ.

- Family Second Preference – Diện ưu tiên gia đình 2 (F-2): Vợ, chồng, con chưa thành niên, chưa có gia đình và dưới 21 tuổi.

- Family Third Preference – Diện ưu tiên gia đình 3 (F-3): Con đã kết hôn của công dân Mỹ.

- Family Fourth Preference – Diện ưu tiên gia đình 4 (F-4): Anh chị em của công dân Mỹ

Không giống như visa định cư diện đoàn tụ gia đình, visa định cư diện ưu tiên gia đình có giới hạn về số lượng hằng năm. Số lượng visa F-1 được giới hạn ở 23.400 visa, số lượng visa F-2 được giới hạn ở ở 114.200 visa, số lượng visa F-3 được giới hạn ở 23.400 visa, và số lượng visa F-4 được giới hạn ở 65.000 visa.

5. Định cư Mỹ đối với lĩnh vực di trú

Cuối cùng là các cá nhân muốn định cư tại Mỹ theo lĩnh vực di trú thông qua các thành viên gia đình hội đủ điều kiện, lời mời làm việc hay nhà tuyển dụng, hoặc một loại mục đích đặc biệt nói chung sẽ được phân loại theo các hạng mục dựa trên một hệ thống ưu tiên. Tuy nhiên, luật Di Trú thường rất phức tạp và đòi hỏi nhiều thủ tục hành chánh pháp lý, để có thể hội đủ các điều kiện di trú vào Hoa Kỳ.

Người Viết : Lê Hiền