Chuẩn bị cho Du học Hoa kì 2018

BOOKING TRAVEL / VP DI TRÚ QUỐC TẾ 


Gửi các khách hàng & người quan tâm. 

Xin cảm ơn các phụ huynh, khách hàng đã sử dụng hay bắt đầu quan tâm tới Dịch vụ của chúng tôi. Khi tôi và cộng sự làm việc Chúng tôi nhận thấy các hồ sơ của khách hàng bị từ chối phần đông vì không có một kế hoặc đủ dài cho con của quý vị Du học Hoa Kì. 


1. Đừng để khi cần mới làm, khi đói mới chuẩn bị thức ăn 

Sẽ rất khó, và như không bao giờ bạn có thể đạt được, chỉ là may mắn thôi. có nhiều gia đình khi gọi tới chúng tôi nói họ muốn 2- 3 tháng sau con họ đi du học Hoa kì. Điều này chỉ có thể làm được nếu mọi điều kiện đã sẵn sàng. 

2. Lựa chọn tổ chức bảo trợ Uy tín 

- Bạn , hay gia đình của bạn sẽ cần đến một tổ chức bảo trợ ,có đủ uy tín về tài chính, mọi thứ để bạn nộp đơn

3. Lựa chọn tổ chức làm Du học chuyên nghiệp 

- Người ta đã quá nghi ngờ , để rồi lại sai lầm, chúng ta thường chọn người quyen để làm, thay vì phải chọn tổ chức chuyên nghiệp thực hiện hồ sơ Du học của bạn. 


3. Các vấn đề cần chuẩn bị 

- Tiếng Anh / Ielts / Toefl IBT 

- Tin Học / Cơ bản 

- Tài chính / đủ mạnh , và có tài sản , ít tiêu sản

- Chọn trường , Ngành học , Nên lắng nghe các chương trình hướng nghiệp, Nhà tư vấn 


4. Bộ hồ sơ Du học Hoa Kì 

5. Sự kiên nhẫn của bạn & chúng tôi 

6. Không nên đăng kí hồ sơ của bạn khi nào ? 

7. Cơ quan di trú nghĩ gì khi họ xem xét hồ sơ của bạn ? 

8. Các sai lầm của người nộp hồ sơ Du học,


Bài viết : Thế Lộc 

 


VP DI TRÚ QUỐC TẾ BOOKING TRAVEL / DU HỌC HOA KÌ

Số 107 , Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. HCM 

- Tel : +84.2837.252.361 - Fax : + 2837.252.366 

Email : bbookingvn@gmail.com - Website : bleogroups.com