Chương trình đầu tư liên bang

Nếu bạn có giá trị ròng cao, bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký thông qua Chương trình Đấu tư Liên bang. Chương trình cho phép bạn thành lập doanh nghiệp của riêng mình và nhập cư vào Canada. Vì bạn là một nhà đầu tư tiềm năng có thể thêm vào sự phát triển kinh tế của đất nước, Canada quan tâm đến bạn. Để đủ điều kiện theo danh mục này, bạn phải có tối thiểu 1.6.000.000 đô la CAD khi bạn có giá trị ròng. Hơn nữa, bạn cam kết rằng bạn sẽ đầu tư ít nhất 800.000 CAD.


Vấn đề đầu tư của bạn

Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada giám sát khoản đầu tư của bạn. Đây thực sự là một trong nhhuwxng hạng mục quan trọng nhất phục vụ cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Số tiền đầu tư tạo ra việc làm mới và do đó giúp địa phương, cũng như các nền kinh tế liên bang phát triển.

Khi bạn đã ký thỏa thuận, CIC sẽ gửi cho bạn xác nhận, kèm theo hướng dẫn về cách gửi số tiền. Bạn được yêu cầu giao số tiền trong vòng 30 ngày. Sau khi bạn đã trả số tiền này, bạn sẽ được cấp thường trú. Số tiền đầu tư chỉ được lấy bằng số tiền để tạo ra các nguồn thu nhập khác cho cư dân địa phương. Bạn sẽ nhận lại khoản đầu tư của mình sau năm năm. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được bất kỳ loại lãi suất nào so với số tiền đầu tu.


Không có ứng dụng mới nào được chấp nhận kể từ năm 2012

Để giảm tồn đọng các ứng dụng của Chương trình Đầu tư Liên bang, cùng với các danh mục khác, theo dõi chính phủ Canada trong nhiều năm, chính phủ đã ngừng nhận đơn mới vào năm 2012. Mặc dù chính phủ coi đây là một bước tích cực để tăng hiệu quả trong việc xử lý tiềm năng ứng viên, nhà phê bình và nhà kinh tế coi đó là một sự suy nhược của nền kinh tế Canada. Các khoản đầu tư từ chương trình đầu tư liên bang đã tạo ra hơn 2 tỷ CAD cho nền kinh tế hàng năm. Do đó, bước này là một bước mất mát nặng nề trong ngắn hạn.


Nhà đầu tư chuyển sang Mỹ

Các nguồn tin tiết lộ rằng không có suy đoán liên quan đến việc khôi phục các ứng dụng mới cho chương trình đầu tư liên bang trong tương lai gần đây. Chính phủ đã từ chối nhận các ứng dụng mới trong một khoảng thời gian không xác định và không ai có thể nói chắc chắn khi nào nó sẽ mở lại giới hạn. Kết quả của sự bế tắc này, các nhà đầu tư đang hướng tới Mỹ trong mục đích tương tự.


Các nhà phê bình cho rằng đó là một mất mát lớn cho các nền kinh tế địa phương.

Ngay cả các nền kinh tế địa phương, đặc biệt là những nước mong manh hơn, ở một số tirh nhất định cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các khoản đầu tư của chương trình Đầu tư Liên bang. Các nhà phê bình nói rằng việc dừng các ứng dụng vĩnh viễn không phải là giải pháp cho vấn đề; những gì có thể được thực hiện thay vào đó là việc cải tiến quy trình ứng dụng để cho phép thời gian xử lý nhanh hơn.