Dịch thuật & công chứng

B. TRANSLATION LANGUAGES


1. Dịch tiếng anh

- Văn bản 150 - 170.000/ 01 trang / Dịch gấp 220.000 / 01 trang


2. Dịch tiếng Hàn

- 140 - 220 000 / văn bản A4 / Dịch gấp 250.000/ 01 trang


3. Dịch tiếng Nhật

- 130.000 - 170.000/ 01 trang


Bảng giá này đã bao gồm công chứng, Chưa phải là hợp thức hóa văn kiện tại các lãnh sự, hay đại sứ sẽ tính theo phí của các cơ quan này