Dịch thuật & công chứng

B. TRANSLATION LANGUAGES


1. Dịch tiếng anh

- Văn bản 90 - 170.000/ bản A4

2. Dịch tiếng Hàn

- 140 - 220 000 / văn bản A4

3. Dịch tiếng Nhật

- 130.000 - 150.000/ A4


Bảng giá này đã bao gồm công chứng, Chưa phải là hợp thức hóa văn kiện tại các lãnh sự, hay đại sứ sẽ tính theo phí của các cơ quan này