Dịch vụ du học Canada

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION


DANH MỤC CHI PHÍ TỐI THIỂU DU HỌC ÚC CHÂU 2020


Trước khi bắt đầu nộp hồ sơ , đương đơn hay Ứng cử viên du học sinh Canada cần lưu ý, việc nộp hồ sơ Du học tại nước ngoài là tốn kém. Bao gồm các khoản phí học phí, chi tiêu và phí dịch vụ. Trong mục này Booking travel liệt kê các khoản phí dịch vụ của chúng tôi để các Ứng cử viên đọc và xem xét kĩ. Các khoản phí này gọi là chi phí tối thiểu và không thể hoàn lại trong mọi điều kiện. Các khoản phí này được Ứng cử viên tự nguyện đóng. Sau khi đọc xong mục này , xem như Ứng cử viên đã hiểu về chi phí tối thiểu cần phải thanh toán để phục vụ cho hồ sơ của Ứng cử viên. Booking travel sẽ không chịu bất cứ khiếu nại nào liên quan đến danh mục phí này. Các khoản phí này tính bằng đồng Cad, theo qui định của các cơ quan Quốc tế.


DANH MỤC PHÍ DU HỌC SINH CANADA TỰ THANH TOÁN

1. Phí tư vấn dịch vụ 

2. Phí Dịch vụ 

3. Phí phân tích hồ sơ 

4. Phí khai forms 

5. Phí chụp hình 

6. Phí Dịch thuật

7. Phí hợp thức hóa hồ sơ

8. Phí Khám sức khỏe

9. Phí Visa , và dịch vụ Visa

10. Phí chuyển phát hồ sơ, Phía Canada , và Việt Nam

11. Phí khác nếu có

12. Phí phiên dịch, và dịch vụ phỏng vấn Du học

13. Phí xây dựng hồ sơ trực tuyến

14. Phí Scan , photo hồ sơ

15. Phí ghi danh , xin thư mời, đóng học phí

16. Phí bảo trợ Du học sinh


Lưu ý : Các khoản phí này chưa bao gồm Học phí, Kí túc xá, Tiền ăn của Du học sinh Canada trong 01 năm đầu. Hoặc gửi Email : bbookingvn@gmail.com.