Dịch vụ Visa Hôn nhân Hàn quốc

BOOKING TRAVEL / VISA / HÔN NHÂN HÀN QUỐC


Trước khi bắt đầu nộp hồ sơ , đương đơn hay Ứng cử viên Hồ sơ Hôn nhân Hàn quốc cần lưu ý, việc nộp hồ sơ Hôn nhân Hàn quốc tại nước ngoài là tốn kém. Bao gồm các khoản phí học phí, chi tiêu và phí dịch vụ. Trong mục này Booking travel liệt kê các khoản phí dịch vụ của chúng tôi để các Ứng cử viên đọc và xem xét kĩ. Các khoản phí này gọi là chi phí tối thiểu và không thể hoàn lại trong mọi điều kiện. Các khoản phí này được Ứng cử viên tự nguyện đóng. Sau khi đọc xong mục này , xem như Ứng cử viên đã hiểu về chi phí tối thiểu cần phải thanh toán để phục vụ cho hồ sơ của Ứng cử viên, ứng cử viên hiểu rằng Chương trình Di trú sẽ rất tốn kém chi phí và không thể so sánh với phí trong nước. Booking travel sẽ không chịu bất cứ khiếu nại nào liên quan đến danh mục phí này. Bằng việc giải thích tại mục này các khoản phí được thống kê dưới đây là chi phí bắt buộc phải chi cho công việc. Các khoản phí này tính bằng đồng USD, theo qui định của các cơ quan Quốc tế.


1. Phí tư vấn ban đầu / 55 usd

2. Phí dịch vụ phân tích hồ sơ / 200 usd

3. Phí điền & khai form / 150 usd

4. Phí hướng dẫn dịch vụ Visa / 350 usd

5. Phí Visa

6. Phí khám sức khỏe

7. phí dịch thuật, công chứng, hợp thức tài liệu

8. Phí dịch vụ Visa 

9. Phí Scan, photo tài liệu

10. Phí gửi bưu phẩm quốc tế

11. Phí đi lại làm việc


Lưu ý : Booking travel chỉ thu các khoản phí mà nó thuộc về Booking travel, Các khoản phí khác sẽ do khách hàng tự thanh toán cho các cơ quan chức năng như, Lãnh sự, Biệnh viện ,Phòng tư pháp , Sở ngoại vụ, Cơ quan khác ...


Lưu ý : Các thắc mắc về phí xin hãy Email cho chúng tôi, tại Email : bbookingvn@gmail.com , các khoản phí này có nêu rõ trong mục hợp đồng dịch vụ của chúng tôi cho mỗi loại.