Giấy phép làm việc mở và Đơn xin thường trú vĩnh viễn

Người nộp đơn có thể gửi Giấy phép làm việc mở và Đơn xin thường trú vĩnh viễn không?

Câu trả lời cho câu hỏi này là có. Nếu bạn quên đơn xin phép lao động mở cùng với đơn xin thường trú thì bạn có thể gửi riêng bằng cách viết tuyên bố sau trên đầu ứng dụng " Giấy phép làm việc mở - Người chăn sóc trực tiếp".

Giấy phép làm việc mở để sống trong người chăm sóc

•  Là người chăm sóc, bạn luôn có thể xin giấy phép làm việc mở. Để xin giấy phép làm việc mở ở Canada, bạn phải đáo ứng các yêu cầu sau:

•  Người nộp đơn phải nộp đơn xin thường trú theo lớp chăm sóc.

•  Người nộp đơn phải có giấy phép làm việc theo chương trình từ 2 năm trở lên và

•  Người nộp đơn phải làm việc ít nhất 3900 giờ hoặc hai năm với tư cách là người chăm sóc trong vòng 4 năm và không nhiều hơn thế.


Giấy phép làm việc mở cầu nối là gì và ai có thể nhận được nó?

Các giấy phép lao động mở không phải là một giấy phép cụ thể công việc trong một số trường hợp có nghĩa là không có nhu cầu để có được sự cho phép của nguồn  nhân lực và phát triễn kỹ năng Canada hoặc ý kiến thị trường lao động và không có cần thiết phải đề cập đến những lời mời làm việc.

Yêu cầu để có được giấy phép lao động mở:

Để có đủ điều kiện cho giấy phép lao làm việc mở của Canada người nộp dơn phải đáp ứng tất ả các tiêu chí được đề cập trong danh sách dưới đây.

•  Người nộp đơn phải ở Canada

•  Người nộp đơn phải  có giấy phép làm việc hợp lệ và được thiết lập hết hạn trong vòng bốn tháng

•  Người nộp đơn phải nhận được quyết định tích cực về đơn xin thường trú tại Canada theo lớp kinh tế hoặc lớp công nhân lành nghề liên bang hoặc lớp kinh nghiệm Canada hoặc chương trình giao dịch tay nghề trì hoãn

•  Người nộp đơn phải làm đơn xin gấy phép làm việc mở


Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn với Giấy phép làm việc mở?

Công ty chúng tôi có các luật sư, chuyên gia tư vấn và trợ lý có kinh nghiệm, những người có thể cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về quy trình và có thể giải thích ngắn gọn các quy tắc và yêu cầu đủ điều kiện cho mỗi giấy phép làm việc mở. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn đã nộp đơn xin giấy phép làm việc mở một cách chính xác theo tất cả các thủ tục theo thứ tự.

Yêu cầu giấy phép lao động mở

Giấy phép làm việc mở là một trong đó về cơ bản cho phép chủ sở hữu làm việc cho bất kỳ chủ nhân nào họ chọn. Loại giấy phép lao động này thường được đính kèm với một ứng dụng khác, giống như một tài trợ vợ chồng trên đất liền. 

Người nộp đơn nộp tài trợ vợ chồng có thể đủ điều kiện để được cung cấp giấy phép làm việc mở với điều kiện họ đáp ứng các tiêu chí cơ bản và đã đạt được những gì được gọi là phê duyệt về nguyên tắc. Chấp thuận về nguyên tắc có nghĩa là nhà tài trợ đã được đánh giá và được coi là đủ điều kiện để tài trợ cho người phối ngẫu hoặc đối tác luật chung ở Canada.

Không phải tất cả các ứng dụng nhận được sự chấp thuận về nguyên tắt; tuy nhiên, những người làm sẽ nhận được thông báo từ Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada về hiệu ứng này. Những người thật sự nhận được thông báo có thể sử dụng điều này để xin giấy phép làm việc mở.

Chúng tôi có thể giúp bạn với Đơn xin phép làm việc mở của bạn!

Chúng tôi đã xử lý hàng trăm trường hợp Ứng dụng Giấy phép làm việc mở. Chúng tôi đã giúp khách hàng của chúng tôi trong tìn h huống khó khăn của họ và đã hướng dẫn họ phác thảo một ứng dụng hiệu quả hơn. Chúng tôi có thể giúp bạn soạn thảo đơn đăng ký và sắp xếp các tài liệu cần thiết. Một ứng dụng được lên kế hoạch và đầy đủ sẽ tăng khả năng chấp nhận của bạn và sẽ cứu bạn khỏi rắc rối.

Nếu bạn lo lắng về các khoản phí hợp pháp - Đừng như vậy! Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người quan tâm đến việc nhập cư vào Canada. Liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp nhiều tùy chọn cho bạn. Bạn cũng có thể mua Bộ công cụ nhập cư Do it Yourself  rất hợp lý của chúng tôi, chi tiết mọi thứ cho bạn. Nếu bạn vẫn không chắc chắn, hãy quay lại với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét trường hợp của bạn trước khi bạn gửi nó để cung cấp cho bạn kết quả tốt nhất có thể.


VĂN PHÒNG DI TRÚ & ĐỊNH CƯ BOOKING TRAVEL

107, Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú , Quận 9, TP. HCM

Tel - 02837.252.361 - Email : bbookingvn@gmail.com

Website : bleogroups.com (vào danh mục BOOKING VISA/DI TRÚ)