Giấy phép làm việc sau đại học Canada

Các Chương trình Work Permit Post Graduate cho phép những sinh viên đã tốt nghiệp từ một tổ chức sau trung học Canada tham gia để đạt được kinh nghiệm làm việc quý báu của Canada.

Đồng thời, kinh nghiệm làm việc lành nghề của Canada có được thông qua Chương trình Giấy phép làm việc sau đại học giúp sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện được thường trú tại Canada thông qua Danh mục Kinh nghiệm Canada (CEC)

Để làm việc tại Canada sau khi bạn tốt nghiệp, bạn phải xin giấy phép làm việc theo Chương trình Giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWPP). Nếu bạn muốn ở lại Canada với tư cách thường trú nhân sau tốt nghiệp, có một chương trình có sẵn, mỗi chương trình đều có yêu cầu riêng.


Để đủ điều kiện nhận được giấy phép làm việc sau đại học, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Bạn phải học toàn thời gian ở Canada và bạn phải hoàn thành một chương trình học kéo dài ít nhất tám tháng.

Ngoài ra, bạn phải tốt nghiệp từ:

•  Một tổ chức sau trung học công lập, chẳng hạn như trường cao đẳng, trường thương mại/ kỹ thuật hoặc đại  học

•  một tổ chức sau trung học tư nhân hoạt động theo các quy tắt và quy định giống như các tổ chức công cộng  hoặc một tổ chức tư nhân Canada được ủy quyền bởi đạo luật cấp tỉnh để cấp bằng nhưng chỉ khi bạn đăng  ký vào một trong những chương trình học dẫn đến bằng cấp thro ủy quyền của tỉnh.

•  Bạn phải nộp đơn xin giấy phép làm việc trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được xác nhận bằng văn vản ( ví  dụ: bảng điểm hoặc thư chính thức) từ tổ chức của bạn cho biết rằng bạn đã đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành chương trình học tập của mình.

•  Bạn phải hoàn thành và vượt qua chương trình học và nhận được thông báo rằng bạn đủ điều kện để lấy bằng chứng chỉ  hoặc chứng chỉ.

•  Bạn phải có giấy phép học tập hợp lệ khi bạn xin giấy phép làm việc.

**Lưu ý, nếu bạn học ở Canada mà không có sự cho phép thích hợp, bạn không đủ điều kiện cho chương trình giấy phép làm việc sau đại học. Ngoài ra, thời gian nghiên cứu này sẽ không được tính vào bất kỳ ứng dụng nào khác như Lớp học kinh nghiệm Canada.

Booking travel và đội ngũ chuyên gia nhập cư có tay nghề cao của chúng tôi đã và đang giúp đỡ các công dân nước ngoài, không chỉ  học tập tại Canada mà còn tiếp tục giáo dục và có được tình trạng thường trú tại Canada.

Nếu bạn là một sinh viên nước ngoài ở Canada, liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn. Các lựa chọn bạn thực hiện bây giờ sẽ tác động đến các ứng dụng trong tương lai.


VĂN PHÒNG DI TRÚ & ĐỊNH CƯ BOOKING TRAVEL

107, Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú , Quận 9, TP. HCM

Tel - 02837.252.361 - Email : bbookingvn@gmail.com

Website : bleogroups.com (vào danh mục BOOKING VISA/DI TRÚ)