Hồ sơ việc làm canada ,NOC

BCOMEX INTERNATIONAL HRS / HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VIỆC LÀM CANADA /NOC

1. Lý lịch tư pháp (bản số 2)

2. 08 Hình 3,5*4.5 Chụp nền xanh, Cavat, Áo khoác vest(*).

3. Bằng Đại học (Photo, công chứng 03 bản).

4. Bằng IELTS, TOEFL (Bản Gốc)

5. Chứng chỉ nghề tiêu chuẩn Canada.

6. Giấy Khai Sinh Bản Gốc

7. Passport (Bản Gốc)

8. Hợp Đồng lao động cũ (Bản gôc)

9. Sổ Hộ Khẩu (Photo, công chứng 02 bản)

10. Giấy Khai Sinh các người con, người vợ (Bản Sao)

11. Giấy Kết Hôn (bản Photo công chứng, 01 bản)

12. CMND của người đi, người vợ, các người con (03 bản mỗi loại, photo công chứng)

13. Bằng lái xe hơi (Photo, công chứng).


Nhấn nút Back Trở lại danh mục trước

Related news