Hoạt động từ thiện lòng nhân ái học sinh nghèo

Với tinh thần, “Lá lành đùm lá rách”, cảm thông và chia sẻ trước những nỗi đau, mất mát, Công ty BLEO Goups  đã luôn hỗ trợ kịp thời cho người dân khi xảy ra thiên tai, bão lũ và tiến hành nhiều hoạt động từ thiện khác như: gây quỹ ủng hộ mua máy chữa bệnh ung thư cho bệnh viện Nhi Trung ương, tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em, thành lập Quỹ phát triển cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN SẮP TỚI

 

TẶNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM 2017

ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG 2017

THAM GIA BẢO VỆ CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HẰNG NĂM