Hội thảo du học  2017 -2018

BOOKING TRAVEL / VP DU HỌC - DU LỊCH QUỐC TẾ

LỊCH HỘI THẢO DU HỌC 2017 - 2018

Quốc gia : Anh / Pháp / Đức/ Hoa kì/ Canada/ Úc châu / Hàn quốc


Tháng 1 / Ngày 07, 17, 21, 28 

Tháng 2 Ngày 04, 08 , 11, 25

Tháng 3 Ngày 04, 08 , 11, 25

Tháng 4 Ngày 01, 08, 15, 24

Tháng 5 Ngày 06, 13, 20 ,27

Tháng 6 Ngày 03, 10, 17, 24

Tháng 7 Ngày 01 , 08 , 15, 25 

Tháng 8 Ngày 05, 12, 29, 26 

Tháng 9 Ngày 02, 09, 16 , 23, 30

Tháng 10 Ngày 07, 14, 21, 28

Tháng 11 Ngày 04, 11, 18, 25 

Tháng 12 Ngày 02, 09, 16, 23, 30 


LỊCH HỘI THẢO DU HỌC 2018

Tháng 1 Ngày 06, 13, 20 , 27 

Tháng 2 Ngày 03, 10 , 17, 24

Tháng 3 Ngày 03, 10 , 17, 24

Tháng 4 Ngày 07 , 14, 21, 28

Tháng 5 ngày 05, 12, 19 , 26

Tháng 6 Ngày 02, 09, 13, 23 , 30

Tháng 7 ngày 07, 14, 21, 28

Tháng 8 Ngày 04, 11, 18, 25

Tháng 9 Ngày 01, 08, 15, 22, 29

Tháng 10 ngày 06, 13, 20 ,27 

Tháng 11 Ngày 03, 10, 17,24

Tháng 12 Ngày 017, 08, 15, 22,29


Địa điểm đăng kí hội thảo :

107 , Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú , Quận 9 , Tp HCM

Đăng kí ngay qua điện thoại ; Tel - 02837.252.361