Kí kết hợp tác nhân lực tại Hàn quốc

Hàn quốc là một nền kinh tế phát triển, có nền kinh tế thị trường trong đó nhà nước đóng vai trò quan trọng. Nhiều kinh tế lớn của Hàn Quốc đã tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường kinh tế thế giới như: Samsung, Hyndai, LG hay là KIA, ước mơ được làm việc cho các công ty hàn quốc không chỉ là niềm ao ước của người dân Việt Nam mà còn rất nhiều các nước trên thế giới.

Vậy làm sao để biến ước mơ đó thành hiện thực?

Hãy đến với BLEO GROUPS  công ty cổ phần đào tạo và tư vân quốc tế của chúng tôi để được tư vấn làm cách nào để được làm viêc tại đây, nhưng thông tin chi tiết về các công ty và đất nước Hàn Quốc.

 

Cơ hội cho sinh viên Việt Nam

Hiện nay, có rất nhiều trường học được các doanh nghiệp hàn quốc hợp tác và tài trợ, đây là cơ hội với cho các bạn sinh viên Việt Nam được học tập những phương pháp  mới từ nước bạn, giúp phân nâng cao trình đồ của các bạn sau khi ra trường, không ngừng ở đây khi ra trường các bạn sinh viên còn có cơ hội viêc làm tại các công ty này. Đó là bước đi đúng đắn cho thế hệ trẻ Việt Nam được phát triển.

Cơ hội lớn cho ngành công nghệ thông tin

 

Đã có nhiều công ty Hàn quốc ký kết với các trường Đại học tại Viêt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin.Việc ký kết này nhằm phát triển các sản phẩm CNTT, các sản phẩm Game của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực CNTT muốn mở rộng đầu tư hợp tác tại Việt Nam, đồng thời cũng hỗ trợ phát triển nguồn nhân sự CNTT chất lượng cao của VIệt Nam đáp ứng nhu cầu làm việc tại các công ty Hàn Quốc.

Ngoài ra, còn trao đổi kinh nghiệp ở nhiều lĩnh vực:   Bồi dưỡng ngoại ngữ; kỹ năng mềm; đồng bộ hóa và cải tiến chương trình đào tạo, giáo trình bài giảng, cấu trúc hệ thống đào tạo (trước mắt tập trung vào hai nhóm ngành Công nghệ điện – Điện tử); phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, lấy nghiên cứu ứng dụng là trọng tâm.

Đây là cơ hội lớn cho chúng ta phát triển. hãy liên hệ với BLEO GROUP để nắm bắt cơ hội và hiện thực hóa ước mơ được học tập và làm viêc tại Hàn Quốc nhé!