Làm việc hợp pháp cho người đã có Visa Canada 2019

BOOKING TRAVEL VISA CLIENT / CHƯƠNG TRÌNH XIN LAO ĐỘNG HỢP PHÁP CANADA


1. Điều kiện : Bạn đang nắm giữ Visa hợp pháp tại Canada như sau / và đang mong muốn ở lại làm việc tại Canada

- Du lịch

- Du học 

- Lao động , sắp hết hạn Visa

- Bạn đang tìm chủ lao động tại Canada


2. Ưu điểm của chương trình

- Thời gian sử lí nhanh 

- Vẫn có thể định cư bình thường

- Không yêu cầu chứng minh tiếng Anh

- Không chứng minh tài chính


3. Nếu bạn nằm trong danh mục kể trên, Hãy liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn hồ sơ

- Tel : + 842837252261 ( Canada)

- Email : bcomexhr@gmail.com

- Website : bleogroups.com