LMIA cho nhà tuyển dụng

Hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ cần nộp đơn xin và có được Đánh giá Tác động thị trường Lao động (LMIA) tích cực trước khi họ có thể thuê một Công nhân Nước Ngoài Tạm Thời (TFW). Một LMIA là một  đánh giá được thực hiện bởi Dịch vụ Canada. Bài đăng trên blog này là giành cho bạn nếu trước đây bạn đã cố gắng đăng ký LMIA nhưng không thành công với nó hoặc nếu bạn chỉ muốn gửi LMIA chính xác lần đầu tiên. Đọc tiếp năm bước cơ bản để có được LMIA thành công.


1. Tập hợp tất cả các tài liệu cần thiết để cho thấy rằng doanh nghiệp của bạn là một doanh nghiệp đang hoạt động

Nhà tuyển dụng muốn đăng ký LMIA phải có một doanh nghiệp hoạt động. Vị trí trống được cung cấp cho người lao động nước ngoài tạm thời phải liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp sử dụng lao động cung cấp. 

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng ký LIMA, bạn sẽ cần gửi tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Bạn có thể cần cung cấp:

•  Giấy phép kinh doanh;

•  Đăng kí kinh doanh hoặc văn bản thành lập pháp luật;

•  Tài liệu của Cơ quan doanh thu Canada;

•  Hợp đồng cho thuê thương mại;

•  Giấy/ giấy chứng nhận an toàn nơi làm việc và giấy chứng nhận;

•  Các tài liệu khác tùy thuộc vào bản chất của người sử dụng lao động.

Xin lưu ý rằng đây không phải là một danh sách đầy đủ. Như đã nêu, các tài liệu cần thiết để hỗ trợ LMIA khác nhau tùy thuộc vào bản chất của chủ lao động ( ví dụ: doanh nghiệp hợp nhất, chủ sở hữu duy nhất hoặc gia đình đang tìm cách thuê người chăm sóc).

Hơn nữa, lưu ý rằng một số tỉnh yêu cầu tài liệu bổ sung để cho thấy rằng chủ lao động trên thực tế, đang điều hành một doanh nghiệp. Ví dụ, các nhà tuyển dụng muốn thuê một  công nhân nước ngoài tạm thời cho một vị trí tại Manitoba cũng phải có được Giấy chứng nhận đăng ký.


2. Tuyển dụng và quảng cáo​

Chủ lao động phải cho thấy rằng họ đã cố gắng tuyển dụng công nhân Canada hoặc thường trú nhân cho công việc đặc biệt này, nhưng đã thất bại. Trước điều này, nhà tuyển dụng phải quảng cáo vị trí mở cho công nhân Canada và thường trú nhân.

Các nỗ lực quảng cáo phải được cung cấp cho công chúng để đảm bảo rằng người Canada và thường trú nhân đủ điều kiện nhận thức được cơ hội này.

Nhà tuyển dụng phải quảng cáo trên:

  1. Ngân hàng việc làm hoặc nếu công việc ở British Columbia, Saskatchewan hoặc Quebec, các trang web việc làm tỉnh tương ứng
  2. Hai hoặc nhiều phương thức tuyển dụng và quảng cáo bổ sung phù hợp với thông lệ nghề nghiệp thông thường

Nói chung, tất cả các quảng cáo phải được đăng và có sẵn cho công chúng trong tối thiểu bốn tuần liên tiếp trước khi bạn có thể đăng ký LMIA. Các quảng cáo phải được đăng trong vòng ba tháng kể từ ứng dụng LMIA của bạn.

Điều quan trọng, Ngân hàng việc làm đăng ( hoặc tương đương của tỉnh) và các quảng cáo khác phải được đăng liên tục, cho đến khi bạn nhận được quyết định về đơn đăng ký LMIA của mình.

Các quảng cáo của người sử dụng lao động cũng phải, càng nhiều càng tốt, nhằm mục tiêu các nhóm đại diện. ví dụ về các nhóm đại diện bao gồm sinh viên, thanh niên, người nhập cư mới, người khuyết tật và người bản địa.

Các quảng cáo phải bao gồm chi tiết về người sử dụng lao động và vị trí trống, chẳng hạn như ( nhưng không giới hạn) địa điểm làm việc, nhiệm vụ công việc, mức lương được cung cấp và kinh nghiệm cần thiết.

Xin lưu ý rằng có các biến thể nhỏ đối với yểu cầu tuyển dụng và quảng cáo cho một nhóm nghề nghiệp hạn chế và đối với một số tỉnh.   


3. Phỏng vấn ứng viên đủ điều kiện

Bạn có thể đã nhận được hồ sơ từ các ứng cử viên tiềm năng, một số người có thể là công dân Canada hoặc thường trú nhân. Nếu bạn chọn không mở rộng các cuộc phỏng vấn cho tất cả các ứng viên, hãy cẩn thận theo dõi những người ứng tuyển vào vị trí này và lưu ý lý do bạn không phỏng vấn họ.

Đối với những ứng viên mà bạn phỏng vấn, hãy ghi chú trong suốt vuộc phỏng vấn. Lưu ý tại sao người này có thể hoặc không thể đủ điều kiện cho vị trí trống. Bạn sẽ cần gửi thông tin này cho Dịch vụ Canada khi bạn gửi đơn đăng ký LMIA. Ngoài ra, bạn sẽ cần cho Dịch vụ Canada biết có bao nhiêu người nộp đơn, bao nhiêu người được phỏng vấn, bao nhiêu người đủ điều kiện, trong số các thông tin khác.


4. Mời làm việc cho lao động nước ngoài

Giả sử không thể tìm thấy một công dân Canada hoặc thường trú nhân đủ điều kiện để điền vào vị trí trống, bạn có thể quyết định gia hạn một lời mời làm việc cho công nhân nước ngoài tạm thời. Lời mời làm việc phải được ký bởi cả người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài tạm thời, tốt nhất là trên tiêu đề thư của công ty. Lời mời làm việc nên bao gồm các chi tiết như thời gian làm việc được cung cấp, nhiệm vụ công việc, mức lương được đưa ra, số giờ làm việc dự kiến mỗi tuần, v.v.


5. Gửi ứng dụng LMIA

Sau khi bạn đã thu thập tất cả các tài liệu của mình và đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng/ quảng cáo, bây giờ bạn có thể gửi đơn đăng ký LMIA của mình. Thông thường, các nhà tuyển dụng cũng sẽ phải trả một khoản phí xử lý 1.000 đô la cho mỗi vị trí bạn muốn có bởi một công nhân nước ngoài tạm thời. Vui lòng đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đã hoàn tất, vì các ứng dụng chưa hoàn thành sẽ không được xử lý.

Sau khi bạn nộp đơn, một nhân viên có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin về đơn đăng ký của bạn hoặc yêu cầu bạn thực hiện một số điều nhất định.

Thật không may, không có thời gian xử lý cố định cho một ứng dụng LMIA. Các ứng dụng LMIA được xử lý trên khắp Canada tùy thuộc vào luồng và vị trí làm việc và thời gian xử lý khác nhau.

Tuy nhiên, một số ứng dụng có thể được xử lý trong vòng 10 ngày làm việc nếu nó thuộc một trong các loại sau:

•  Nghề nghiiệp có nhu cầu cao nhất -  Các ngành nghề có kỹ năng trong danh sách nghề nghiệp đủ điều kiện và mức lương phổ biến của nghề nghiệp là bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình theo lãnh thổ của tỉnh / lãnh thổ.

•  Nghề nghiệp được trả lương cao nhất - nghề nghiệp có mức lương phổ biến trng khu vực mà công việc được đặt, bằng hoặc trên 10% tiền lương trong toàn tỉnh / lãnh thổ

•  Thời gian làm việc ngắn hạn -  Thời gian làm việc dưới 120 ngày và mức lương phổ biến của nghề bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình theo lãnh thổ của tỉnh / lãnh thổ.


Liên lạc với Booking travel và công sự

Mặc dù các ứng dụng LMIA có vẻ đơn giản, nhưng điều đó không phải  lúc nào cũng đúng. Có nhiều lý do tại sao ứng dụng của bạn có thể không thành công. Đơn của bạn có thể bị trì hoãn hoặc từ chối vì một số lý do. Ví dụ: nếu bạn không cung cấp đúng tài liệu hỗ trợ trong đơn đăng ký ban đầu và / hoặc bạn không trả lời các câu hỏi của Cán bộ trong một khoảng thời gian xác định, đơn của bạn có thể bị trì hoãn hoặc từ chối. Vui lòng liên hệ với Booking travel để chúng tôi  có thể hỗ trợ bạ giảm thiểu khả năng từ chối và hỗ trợ bạn đưa ra ứng dụng tốt nhất của mình mỗi bước!

Với Booking travel, luôn có cách!