MIS , Chuẩn tiếng Anh Di Trú - Định cư - Du học Cần Biết !

MIS - EDUCATION SKILL JOBS 

Bất cứ một cá nhân nào khi thay đổi môi trường sống và làm việc đều phải chuẩn bị và tìm hiểu những thông tin cơ bản (nơi ở, việc làm, trường học, giao thông, y tế, quyến và nghĩa vụ công dân...) để hòa nhập, tránh rơi vào các cú sốc văn hóa... Các tiêu chuẩn cơ bản sẽ được nêu dưới đây. 

TIÊU CHUẨN TIẾNG ANH CƠ BẢN 

Dành cho đi lao động :

- Năng Lực Tiếng Anh của bạn đạt chuẩn IELT 6.5, TOEFL IBT (60-90)

Dành cho Du học : 

- Năng lực tiếng Anh cho Du học, thông thường tư Ielts 4.5 trở lên ..


MIS - EDUCATION SKILL JOBS 

Number 01, Vo Van Ngan Street, Binh Tho Ward, Thu Duc District, The South of Viet Nam 

Tel : 02837.252.366 - Email : misskillsvn@gmail.com 

Website : Misskilljobs.com