MIS / Học nghề ngắn hạn

MIS - EDUCATION SKILL JOBS / ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGẮN HẠN


BẢNG HỌC PHÍ 2019-2020


1.Spa- therapy / 800 usd / 02 tháng / học 05 ngày/tuần

2. Beauty & make up / 750 usd / 02 tháng/học 05 ngày/tuần

3. Bartender (Nhân viên pha chế) / 1200 usd / 03 tháng / học 04 ngày/tuần 

4. Waiter (Bồi bàn) / 1200 usd / 02 tháng / học 04 ngày/tuần

5. Nursing (điều dưỡng) / 1700 usd /05 tháng/ 05 buổi/tuần

6. Builder (thợ xây) / 500 usd/ 06 tuần/ 05 buổi/tuần

7. Capenter (thợ mộc) / 900 usd/03 tháng / 05 ngày/tuần

8. Farm skill (kỹ thuật nông trại)/ 850 usd / 02 tháng/ tuần học 06 ngày

9. Care -pet (chăm sóc động vật) / 500 usd / 01 tháng/ tuần học 05 ngày

10. Cleaning environment ( vệ sinh môi trường) / 700 usd / 06 tuần / học 04 ngày/tuần

11. Welder (thợ hàn) / 800 usd / 02 tháng/ tuần học 04 ngày

12. Electric (thợ điện) / 1200 usd / 03 tháng/ tuần học 04 ngày

13. Brick tiles (Lát gạch) / 700 usd / 06 tuần / học 04 buổi/tuần

14. Chế biến thức ăn (Butcher) / 550 usd / 06 tuần / học 04 ngày/tuần

15. Hairstyle , tạo mẫu tóc / 800 usd / 08 tuần / học 05 ngày/tuần


MIS - EDUCATION SKILL JOBS / Chi phí này bao gồm cả các phôi mẫu thực hành