MIS - tin tức tức về hợp tác đào tạo & tuyển sinh quốc tế

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO

MIS- EDUCATION SKILL luôn chú trọng tới việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng liên kết đào tạo với các Đại học tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa phương thức đào tạo và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội. Đây cũng là mục tiêu phát triển chiến lược của MIS -EDUCATION SKILLS trong quá trình hội nhập quốc tế.

 

> Đào tạo Ngành làm Đẹp (Hợp tác với Học Viện MEILLEUR ACADENY)

> Tổ chức Thi TOFLE

> Tổ chức Tuyển sinh du học các trường học viện Anh , Pháp , Canada , Hoa Kỳ...