Phí du học hoa kì

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION / PHÍ DỊCH VỤ DU HỌC HOA KÌ


Trước khi bắt đầu nộp hồ sơ , đương đơn hay Ứng cử viên du học sinh Hàn Hoa kì cần lưu ý, việc nộp hồ sơ Du học tại nước ngoài là tốn kém. Bao gồm các khoản phí học phí, chi tiêu và phí dịch vụ. Trong mục này Booking travel liệt kê các khoản phí dịch vụ của chúng tôi để các Ứng cử viên đọc và xem xét kĩ. Các khoản phí này gọi là chi phí tối thiểu và không thể hoàn lại trong mọi điều kiện. Các khoản phí này được Ứng cử viên tự nguyện đóng. Sau khi đọc xong mục này , xem như Ứng cử viên đã hiểu về chi phí tối thiểu cần phải thanh toán để phục vụ cho hồ sơ của Ứng cử viên. Booking travel sẽ không chịu bất cứ khiếu nại nào liên quan đến danh mục phí này. Các khoản phí này tính bằng đồng USD, theo qui định của các cơ quan Quốc tế.


DANH MỤC PHÍ DU HỌC SINH HOA KÌ TỰ THANH TOÁN

1. Phí tư vấn dịch vụ 

2. Phí Dịch vụ 

3. Phí phân tích hồ sơ 

4. Phí khai form 

5. Phí chụp hình 

6. Phí Dịch thuật

7. Phí hợp thức hóa hồ sơ

8. Phí Khám sức khỏe

9. Phí Visa , và dịch vụ Visa

10. Phí chuyển phát hồ sơ, Phía Hoa kì , và Việt Nam

11. Phí khác nếu có

12. Phí phiên dịch, và dịch vụ phỏng vấn Du học

13. Phí xây dựng hồ sơ trực tuyến

14. Phí Scan hồ sơ , photo chứng từ

15. Phí ghi danh , xin thư mời, đóng học phí

16. Phí bảo trợ Du học sinh


Lưu ý : Các khoản phí này chưa bao gồm Học phí, Kí túc xá, Tiền ăn của Du học sinh Hoa kì trong 01 năm đầu.


Lưu ý : Booking travel chỉ thu các khoản phí mà nó thuộc về Booking travel, Các khoản phí khác sẽ do khách hàng tự thanh toán cho các cơ quan chức năng như, Lãnh sự, Bệnh viện ,Phòng tư pháp , Sở ngoại vụ, Cơ quan khác ...