Quốc tịch Canada

Thay đổi với Quốc tịch Canada [ tháng 6 năm 2015]

Chính phủ Canada đã đề xuất một số thay đổi đối với các quy tắc và thủ tục để có được quyền công dân, có hiệu lực vào tháng 6 năm 2015. Bất kỳ thường trú nhân nào đáp ứng các tiêu chí hiện tại và quyết định áp dụng trước khi các thay đổi có hiệu lực sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này.

Nếu bạn đang xem xét việc nộp đơn xin quốc tịch Canada, sẽ an toàn khi cho rằng bạn biết hoặc đã khám phá, một số lợi ích và đặc quyền sẽ có sẵn cho bạn. Một số lợi ích này là:

Bảo vệ tốt hơn tình trạng của bạn ở Canada. Bạn sẽ không còn dễ bị ảnh hưởng bởi những việc như trục xuất hoặc thu hồi quyền công dân của bạn, trừ khi bạn bị phát hiện vi phạm một số trường hợp do Liên Hợp Quốc và Canada quy định. 

Bạn sẽ có thể thực hiện quyền bầu cử ( tức là bỏ phiếu) trong các vấn đề chính trị của Canada

Bất kỳ đứa trẻ nào bạn có thể có bên ngoài Canada sau khi bạn trở thành công dân Canada vẫn sẽ được coi là công dân Canada khi sinh.


Những thay đổi chính đối với Đơn xin nhập tịch

1. Tuổi, ngôn ngữ và kiểm tra

Quy tắc hiện hành:

Các quy tắc hiện hành để có quốc tịch Canada chỉ yêu cầu bạn chứng minh trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và kiến thức về lịch sử, giá trị, phong tục, v.v. Nếu bạn từ 18 đến 54 tuổi. Việc kiểm tra kiến thức Canada cũng có thể được thực hiện thông qua một phiên dịch viên.

Quy tắc mới:

Theo quy tắc mới, các cá nhân từ 14 đến 17 tuổi và 55 đến 64 tuổi sẽ được đưa vào ngôn ngữ và các yêu cầu kiểm tra. Cũng sẽ không có tùy chọn để chứng minh kiến thức về Canada thông qua một phiên dịch viên nữa. Tất cả các thử nghiệm sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Ngoại lệ duy nhất này là nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn không thể đáp ứng đủ các yêu cầu về ngôn ngữ hoặc kiến thức về Canada hoặc cả hai. Một ví dụ về bằng chứng đầy đủ là thư của bác sĩ nói rằng bạn là nạn nhân của một tình trạng y tế khiến bạn không thể học đủ để đáp ứng các yêu cầu.

2. Yêu cầu cư trú

Quy tắc hiện hành:

Bạn đủ điều kiện để nộp đơn xin quốc tịch Canada nếu bạn đã sống ở nước này trong ba bớn năm qua. Bạn phải là thường trú nhân tại thời điểm nộp đơn, nhưng bạn sẽ có thể bao gồm thời gian ở trong nước trước khi trở thành thường trú nhân như một yêu cầu cư trú của bạn.

Quy tắc mới:

Bạn phải tính toán thời gian bạn dự định sử dụng để đáp ứng yêu cầu cư trú của bạn chỉ từ khi bạn trở thành thường trú nhân. Yêu cầu cư trú cũng sẽ trở thành một phần hai:

•   Bạn phải sống ở Canada với tư cách thường trú nhân trong 4 trong 6 năm qua

•   Trong mỗi 4 năm, bạn phải dành ít nhất 138 ngày ở trong nước

3. Hoàn thuế thu nhập

Quy tắc hiện hành

Hiện tại không có yêu cầu bằng chứng nào cho thấy bạn đã nộp thuế thu nhập cho thời gian bạn ở Canada.

Luật mới:

Tuy nhiên, các quy tắc mới sẽ yêu cầu bạn chứng minh rằng bạn đã nộp thuế thu nhập cho 4 trong số 6 năm qua bạn đã sống ở Canada với tư cách là thường trú nhân.

4. Kế hoạch tiếp tục sống ở Canada

Quy tắc hiện hành:

Các quy tắc hiện tại không yêu cầu bạn phải chúng minh rằng bạn sẽ sống ở Canada sau khi bạn được cấp tư cách nông dân.

Luật mới:

Theo các quy tắc mới, bạn phải thể hiện rằng bạn có ý định tiếp tục sống ở Canada nếu đơn xin nhâp tịch của bạn thành công. Bạn có nguy cơ bị thu hồi quyền công dân nếu bạn rời Canada vad sống ở một nơi khác.


Lưu ý: Thường trú nhân phục vụ cùng hoặc trao đổi với Lực lượng Vũ trang Canada giờ đây sẽ có thể nộp đơn xin quyền công dân theo quy trình theo dõi nhanh theo các quy tắc mới. Các thành viên quân đội nước ngoài đã/ đang gắn bó hoặc biệt phái với Lực lượng Vũ trang Canada cũng có thể sử dụng đơn xin nhập tịch nhanh này.

Để biết thông tin về những thay đổi được đề xuất này và cách thực hiện đơn xin nhập tịch của bạn, haxcy liên hệ với chúng tôi và các đại diện am hiểu của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.


VĂN PHÒNG DI TRÚ & ĐỊNH CƯ BOOKING TRAVEL

107, Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú , Quận 9, TP. HCM

Tel - 02837.252.361 - Email : bbookingvn@gmail.com

Website : bleogroups.com (vào danh mục BOOKING VISA/DI TRÚ)