SCI / Thay đổi tỷ lệ đặt cọc mua Nhà Canada

SCI / SMART CHOOSING INVESTOR / TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ


THÔNG BÁO THAY ĐỔI TIỀN ĐẶT CỌC ĐẦU TƯ BĐS CANADA, ÚC CHÂU 2020

Thông thường một người mua BĐS tại Canada sẽ được yêu cầu thanh toán trước cọc là 5% tổng giá trị của BĐS đó. Chính sách mới có thể được thông qua tỷ lệ đặt cọc cho người mua bất động sản sẽ đặt cọc là 15% cho giá trị BĐS mua. 15 % được áp dụng cho các khu vực có mức tăng trưởng cao. Các khu vực khác vẫn giữ nguyên tỷ lệ đặt cọc 5% như Alberta , Montreal , QueBek , Yukon, Navut (tăng trưởng thấp).