Sposor Job, Nhà bảo trợ việc làm là gì ? hay bảo trợ việc làm là gì ?

NHÀ BẢO TRỢ VIỆC LÀM LÀ GÌ? CÔNG VIỆC ĐƯỢC BẢO TRỢ LÀ GÌ ?

Bảo trợ việc làm là công việc kết nối giữa nhà tuyển dụng và những người ứng cử đang tìm kiếm công việc. Trong đó, nhà tuyển dụng tạo một nguồn ngân sách hàng tháng và chỉ phải trả tiền khi có ứng cử viên click vào xem xét công việc của họ. Bạn sẽ tự quyết định mình cần sử dụng bao nhiêu người và chúng tôi sẽ phân phối số lượng người tương ứng, với nguồn nhân lực chất lượng cao. Bằng cách này, bạn có thể thực hiện chiến dịch tuyển dụng, theo dõi lợi tức đầu tư và đạt được số lượng người tìm việc chất lượng lớn nhất. Trong khi làm việc với Bleogroups, bộ phận của chúng tôi sẵn sang trả lời bất kỳ câu hỏi nào và sẵn sàng giúp quý vị tiến hành điều chỉnh công việc nên quý vị có thể dễ dàng tiếp cận những đối tượng là mục tiêu của mình.

“Công việc được bảo trợ- Sponsored Jobs” là  những công việc được những nhà tuyển dụng đăng ký bảo trợ với chúng tôi, nhằm giúp họ có điều kiện tốt nhất để tìm được ứng cử viên phù hợp nhất cho mình. Có thể coi là phương pháp “trả tiền trên mỗi lần nhấp chọn công viêc”, phương pháp này cho phép bạn đánh dấu nổi bật lên công việc của mình trước những người đang tìm kiếm công việc liên quan bằng cách đấu giá để có được vị trí dễ nhìn thấy nhất trong những công việc mà được hiển thị ra cho họ. Chúng tôi tự động kết nối thông tin hồ sơ của người ứng cử với nội dung trong trong phần mô tả công việc của các nhà tuyển dụng.

Công việc mới được thêm vào mục Sponsor của Bleogroups mỗi ngày. Khi những công việc mới này xuất hiện, danh sách có hệ thống sẽ xuất hiện trên kết quả tìm kiếm. Bảo trợ việc làm trên Bleogroups là một cách để giúp bạn làm cho cơ hội của bạn nổi bật lên. Những công việc được bảo trợ bởi các nhà tuyển dụng luôn duy trì vị trí cao trong kết quả tìm kiếm. Chúng xuất hiện nổi bật ở đầu và cuối trang bất cứ lúc nào.