Thông tin điều chỉnh phí bảo trợ Canada/Úc 2020

BCOMEX INTERNATIONAL HRS / THÔNG BÁO THAY ĐỔI CẬP NHẬT PHÍ BẢO TRỢ MỚI


Căn cứ theo luật di trú điều chỉnh thường kì tư tháng 11 hàng năm với Úc châu, Tháng 01 với Canada, Châu âu , Việt nam. Căn cứ vào giá trị gói bảo trợ được quyết định bởi các nhà bảo trợ Quốc tế. Các Cty hay doanh nghiệp tuyển dụng quốc tế. Căn cứ vào tin tức Bcomex international hrs sử lí và dự báo. Về việc có thể thay đổi phí bảo trợ áp dụng như sau. Các quyết định này đang được xem xét bởi hội đồng trọng tài Di trú Quốc tế IRCC / IRECC/IRAU. Sau thời điểm ngày 28 tháng 12 năm 2019 sẽ có quyết định chính thức.


1. Áp dụng dự kiến từ ngày 01/01/2020 (dương lịch)


2. Quốc gia bị điều chỉnh bởi các nhà bảo trợ

- Úc châu / Các vùng, Adelaide, Brishbane, Melbourne, Queensland

- Canada / Alberta, BC, ONTARIO, QueBek , Navut 

- Châu âu (Schengen) / Pháp, Ba lan, Hà Lan, Đức, Lexembourg ...

- Việt nam , TP Hồ chí minh , Phía bắc


3. Tỷ lệ thay đổi dự kiến như sau

- Úc tăng 27 %

- Canada tăng 22 %

- Châu âu tăng 15 %

- Việt nam tăng 30 %

- Hàn quốc tăng 12 %


Người viết bài & Thu thập tin tức / Hunter : Thomas JohnSon 

Dịch thuật và chuyển đổi : Ms. Lien (Interpreter of Bcomex international hrs)