Thuê luật sư Úc & Canada

BOOKING TRAVEL GIÁ THUÊ LUẬT SƯ DI TRÚ CANADA/ ÚC CHÂU


1. Cách tính phí / theo giờ :  450 - 750 cad/au trên một giờ làm việc (cập nhật 12/2019)

2. Lên tòa : 3000 - 5000 cad/au trên một lần hầu tòa


Lưu ý : bảng giá có thể thay đổi tùy theo từng tháng, hay năm ,