Thuê văn phòng di trú Booking travel giải quyết vụ kiện thuộc nước ngoài

BOOKING TRAVEL / BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ ĐẠI DIỆN TÌM HIỂU TRANH KIỆN QUỐC TẾ 


1. Canada / Ca đêm : 200 cad/ một nhân viên làm việc 03 tiếng ban đêm (tính từ 21h trở đi)

2. Úc / Ca ngày / 150 au / một nhân viên làm 04 tiếng ban ngày (tính từ 7h sáng trở đi)

3. Châu âu / Ca đêm / 120 eur/ một nhân viên làm 03 tiếng ban đêm 


Lưu ý : Bảng giá có thể bị thay đổi theo, thời gian và mức phí bình quân thị trường