Tiếng Hàn & Tiếng Nhật

MIS - EDUCATION SKILL JOBS

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ TIẾNG ONLINE / TRỰC TIẾP


TIẾNG HÀN QUỐC / TIẾNG NHẬT / KHÓA HỌC CHUẨN KẾT QUẢ

- 01 - 04 người / lớp - Giá 230 usd / tháng / 03 buổi / tuần

- 05 - 10 người /lớp - Giá 150 usd/tháng / 03 buổi/tuần


Địa chỉ đăng kí trực tiếp , hoặc qua thẻ ngân hàng /

- Số 107, Hoàng Hữu Nam , Phường Tân Phú, Quận 9 , Tp. HCM

- Tel : 02837.252.366 - Email : miseduskillvn@gmail.com