LIÊN HỆ CÁC PHÒNG CHÚNG TÔI KHI BẠN CẦN KẾT NỐI 

Giờ làm việc : Sáng 8h -11:30 / Chiều 13 h - 16:30 / ngoại trừ phòng Oversea


TRONG NƯỚC : TRỤ SỞ GIAO DỊCH TỔNG ĐÀI                                                                    
Địa chỉ : Số 107, Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú , Quận 9, TP - Hồ Chí Minh
Tel :  0837.252.366 - Fax: 0837 252 366 - Email : bleocorp@gmail.com - Skpie : bleogroups


MIS - MASTER INSTITUTION SKILLS / KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP 

Tel - 02837.252.367 - Fax : 02837.252.366 - Email : miseduvn@gmail.com 


BOOKING TRAVEL / VISA DI TRÚ ĐỊNH CƯ , ĐẦU TƯ QUỐC TẾ (VN -Time)

Tel - 02837.252.361 -  Fax : 02837.252.366 - Email : bbookingvn@gmail.com 


B-COMEX / LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

Tel - 02837.252.365 -  Fax : 02837.252.366 - Email : bcomexvn@gmail.com 


SCI - SMART CHOOSING INVESTMENT / ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Tel - 02837.252.360 -  Fax : 02837.252.366 - Email : scibvn@gmail.com 


IBSSLF / VP LUẬT SƯ 

Tel : 02837.252.369 - Email : ibsslfvn@gmail.com 


BLUE CARD AND EUROPE THINGS / CÁC VẤN ĐỀ THẺ XANH 

Tel : 02837.252.364 - Email : bluebookingvn@gmail.com 


FOR OVERSEA : TRANSACTION OFFICE/

Number 107 , Hoang Huu Nam Street , Tan Phu ward , District 9 , Ho Chi Minh City, South of Viet Nam

Care on phone :  + (84) 2837 . 252 . 364 (UTC Time /24/7)  -  Fax :  + (84) 2837 252 366

Website : bleocorp.com  -  Email: bleocorp@gmail.com