BLEO GROUPS - Korean and Viet Nam Partnership

BLEO GROUPS KOREA PARTNERSHIP

KOREAN & VIETNAM PARTNERSHIP

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã có hoạt động đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam nhằm đón đầu cơ hội Hàn Quốc sẽ gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm nay.


Chúng tôi đóng vai trò phối hợp với các đối tác Hàn Quốc về nhiều lĩnh vực khác nhau như:

  • Thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhân sự dành cho doanh nghiệp mới được thành lập. Chúng tôi đem đến cho doanh nghiệp các giải pháp tư vấn được tích hợp từ kinh nghiệm của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị nhân lực.
  • Đầu tư, nhà tư vấn đầu tư, phát triển và phân phối các dự án trọng điểm ở Việt Nam, hướng các nhà đầu tư Hàn Quốc đang có ý định đầu tư vào Việt Nam tìm hiểu về các dự án.
  • Giáo dục đào tạo kỹ năng. Các học viên đến với chúng tôi, sẽ được đào tạo tập trung ngay vào chuyên môn, sau đó nâng cao. Chúng tôi xem xét và đánh giá chuẩn mực đầu ra.

Nếu bạn là một nhà đầu tư tài ba Hàn Quốc, bạn có ý tưởng kinh doanh sáng tạo, bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thì đó là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và định hướng một cách tốt nhất cho bạn. Chúng tôi luôn mong muốn tìm kiếm gặp gỡ các đối tác mới tại Hàn Quốc trong các kĩnh vực trên.


Địa chỉ:

  • 107 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận 9, Tp. HCM
  • Tel: (+84) 28.37.252.365
  • Fax: (+84) 28.37.252.365
  • Email: bleocorp@gmail.com

       Website : bleogroups.com