Thợ hàn đường ống tại Canada

BCOMEX INTERNATIONAL HRS


CUNG CẤP THỢ HÀN & THỢ ĐƯỜNG ỐNG TẠI BC, CANADA 2020


LIÊN HỆ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA , VANCOUVER