Đánh giá kĩ năng nghề

Kì thi văn hóa cộng đồng

Kỳ thi kĩ năng thợ mộc

Kỳ thi thợ Hàn

Kỳ thi kĩ năng ngành thợ Hàn , chuẩn Canada, úc, Châu âu

Kì thi vệ sinh (cleaner)

Chứng chỉ vệ sinh tiêu chuẩn quốc tế

Kỳ thi Khách sạn

Kỳ thi kĩ năng ngành Khách sạn, chuẩn Canada, Châu âu , Úc

Kỳ thi nhà hàng

Kỳ thi kĩ năng ngành nhà hàng , chuẩn Canada , Úc, châu âu

Kỳ Thi đường ống

Kỳ Thi Kĩ năng ngành đường ống , Chuẩn Canada , Úc

Kỳ thi cơ khí

Kỳ thi cơ khí , chuẩn úc, Canada

Kỳ thi Nông trại

Kỳ thi kĩ năng ngành Nông trại , chuẩn Úc, Canada (farm)

Kỳ thi xây dựng

Kỳ thi kĩ năng ngành xây dựng , các chuẩn Úc, Canada