Nghề & kĩ năng

Kĩ năng bệnh viện

Kĩ năng bệnh viện

Nữ công gia chánh

Nữ công gia chánh

Xây dựng

MIS - Xây dựng, khóa học xây dựng, dành cho kĩ sư xây dựng, kĩ sư kết cấu công trình, kĩ sư quản lí công trình dành cho Canada, Úc

Nông nghiệp & động vật

MIS - Nông nghiệp & động vật

Kĩ năng thương mại

MIS - Cung cấp các khóa học đào tạo Kĩ năng thương mại & doanh nghiệp , bổ ích và cần thiết cho mọi người.

Khóa học kỹ năng tài chính & ngân hàng

Các khóa học về kỹ năng quản lý ngân sách.

Care healthy

Đào tạo kỹ năng chăm sóc sức khỏe

Khóa học kỹ thuật

MIS - Các khóa học kỹ năng về lĩnh vực kỹ thuật, đa dạng như: cơ khí, xây dựng, điện, nông nghiệp, công nghệ thông tin,...

Khóa học về kỹ năng nhà hàng

MIS - Các khóa học về chăm sóc nhà hàng, đào tạo đầu bếp và nâng cao tay nghề

Khóa học về khách sạn

MIS - Các khóa học về kỹ năng quản lý, dịch vụ khách sạn