Ngôn ngữ

TIẾNG NHẬT / N1-N5

MIS - TIẾNG NHẬT / N1-N5

TIẾNG HÀN / TOPIK 1-5

MIS - TIẾNG HÀN / TOPIK 1-5

IELTS / 2.0 - 8.0

IELTS, Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ quốc tế, kiểm tra mức độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới được chấp nhận cho mục đích làm việc, học tập và di trú. IELTS kiểm tra bốn kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh (Nghe, Đọc, Viết và Nói )

PTE / 0 - 90

Pearson’s Test of English (PTE) Academic, một bài thi tiếng Anh trên máy tính, nhằm đánh giá các kĩ năng sử dụng tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết của thí sinh tham gia.