Office - Australia

Tel : + 61.0870817840

Level 3, 97 Pirie Street , Adelaide SA 5000

admin@bcomexhrs.com.au

BGI.INC/ BCOMEX HRS /BOOKING IMM / MIS EDUCATION ONLINE


Thành lập vào tháng 04-2019 tại Adelaide South Australia , Hoạt động của chúng tôi tại SA nam Úc xoay quanh 03 vấn đề của hệ thống bao gồm.

1.Bcomex Hrs australia, Cung cấp và cho thuê nhân sự tại Úc, tuyển dụng sàng lọc tài năng nhân sự tại Úc châu nói chung và nam Úc nói riêng, nếu bạn đang tìm kiếm một công việc tại Úc hãy liên lạc với chúng tôi tại đây, hay bạn đang có nhu cầu tuyển dụng và thuê nhân sự tại Úc, xin liên hệ tại đây.

2.MIS education skill jobs Online, hoạt động về đào tạo kĩ năng , và liên kết đào tạo Quốc tế về các chương trình đào tạo Chuẩn Úc châu MIS Au chi tiết các chương trình đào tạo Online thời công nghệ.

3. B.SCI - Smart choosing investors, Hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản Úc, mua, bán , hay thuê nhà tại Úc, kết hợp 02 tập đoàn Bất động sản tại SA, NSW, QLDBCOMEX HRS AU - SOUTH AUSTRALIA

  • Tel : + 61.0870817840 "Adelaide"
  • Giám đốc phụ trách : Doug Kenggy
  • Office 002 : Level 3, 97 Pirie Street , Adelaide SA 5000

BCOMEX HRS AU - QUEENSLAND 

  • Tel 1 : +61.0735196989 "Brishbane" 
  • Tel 2 : +61.0748630519 "Mackay"
  • Website : bcomexhrs.com.au 
  • Linkin : bleogroups Facebook : bleo corp

Bleogroups